541 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (15:14 05/07/2020)


HNP - Đây là điểm nổi bật trong thực hiện các quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2020 của thành phố Hà Nội.

Theo báo cáo của 30/30 quận, huyện, thị xã, trên địa bàn thành phố có 541/579 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đạt tỷ lệ 93,43%. Trong đó, nhiều quận, huyện có số phường, xã được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt tỷ lệ 100%. Một số quận, huyện có số xã được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt tỷ lệ thấp như: Mê Linh (13/18 xã, thị trấn), Đống Đa (16/22 phường), Mỹ Đức (17/22 xã, thị trấn). Các xã, phường, thị trấn không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phần lớn do có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên, một số do không đạt điểm số theo quy định.

Song song công tác công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, việc xây dựng tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn cũng được thành phố quan tâm. Trong đó, UBND thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành, cơ quan, đơn vị thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức lưu giữ, quản lý các sách, tài liệu hiện có phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị theo quy định về quản lý tài sản công. Thực hiện xã hội hóa việc quản lý, khai thác tủ sách pháp luật theo hướng tự quản cộng đồng. UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo sáp nhập tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn thành bộ phận sách, tài liệu pháp luật của thư viện hoặc trung tâm học tập cộng đồng hiện có đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn.

Phát huy kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2020, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; đẩy mạnh các biện pháp thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến GDPL và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác phổ biến GDPL tập trung vào những vấn đề quan trọng, thiết yếu, xã hội quan tâm như: Phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội, các văn bản QPPL mới.

Một trong những nhiệm vụ cũng được thành phố quan tâm chỉ đạo việc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư 03/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; kế hoạch về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn. Đồng thời, chủ động đầu tư nghiên cứu đối mới nội dung, phương thức hoạt động truyền thông theo hướng chú trọng phối hợp giữa truyền thông và hành động tuyên truyền theo nhóm nhỏ; ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng…


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t