Thông báo kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên (10:07 02/07/2020)


HNP - Ngày 01/7, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Thông báo số 16/TB-HĐXTH về kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên trung học cơ sở làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020.

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐXTH ngày 22/5/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II thông báo kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên trung học cơ sở làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020 (có danh sách chi tiết tại văn bản đính kèm).

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 01/7/2020, giáo viên trung học cơ sở dự xét thăng hạng có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II.

Giáo viên trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC Sở Nội vụ Hà Nội để gửi đơn (không phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định nêu trên).

Thông báo này thay cho giấy báo kết quả và đề nghị Sở giáo dục và Đào tạo, UBND quận, huyện, thị xã niêm yết tại trụ sở và đăng công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; đồng thời thông báo đến các giáo viên dự xét thăng hạng biết và thực hiện.


16 tb hđxth 2.pdf


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t