Bảo đảm an toàn phòng, chống lụt bão, úng các công trình đang thi công (10:05 02/07/2020)


HNP - Ngày 01/7, Sở NN&PTNT Hà Nội ban hành Công văn số 2040/SNN-QLXD đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác bảo đảm an toàn phòng, chống lụt bão, úng các công trình đang thi công trong mùa mưa bão năm 2020.

Để chủ động bảo đảm an toàn công trình đê điều, thủy lợi và sản xuất nông nghiệp, Sở NN&PTNT đề nghị các cơ quan, đơn vị và chính quyền các địa phương rà soát, kiểm tra việc chuẩn bị lực lượng, vật tư phương tiện phòng, chống lụt bão theo phương châm “4 tại chỗ” sẵn sàng ứng phó với các tình huống khi có mưa, lũ lớn. Chỉ đạo các nhà thầu kiểm tra, bổ sung hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm trên công trường, phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão của quận, huyện, thị xã đưa vào phương án phòng, chống lụt bão tổng thể của địa phương để chủ động ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra. Xây dựng phương án phòng, chống lụt bão, úng các công trình đang thi công, các công trình vượt lũ theo đúng quy định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, vật tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công công trình bảo đảm vượt lũ và hoàn thành công trình theo đúng hợp đồng đã ký. Đối với các dự án, hạng mục công trình có thời gian thi công kéo dài, cần lập kế hoạch ưu tiên triển khai thực hiện và sớm hoàn thành các hạng mục chống lũ hoặc thi công tới cao trình vượt lũ. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi xây dựng công trình để xử lý kịp thời, hiệu quả khi sự cố xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”. Những công trình nào để xảy ra sự cố do mưa bão, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố theo quy định.

Bố trí cán bộ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tại hiện trường, nhất là các công trình liên quan đến việc cắt xẻ đê để thi công, công trình bảo vệ đê, công trình bảo vệ bờ sông. Giám sát mọi hoạt động diễn biến trên công trường, kiểm tra biện pháp thi công, nhân lực, thiết bị thi công và các biện pháp nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn trong quá trình thi công xây dựng. Tổ chức hệ thống quản lý chất lượng, kiểm tra giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt cho công trình bảo đảm theo yêu cầu thiết kế. Tăng cường kiểm soát công tác giám sát và nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công tuân thủ theo đúng quy định hiện hành. Chủ động phối hợp với Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội, Chi cục Thủy lợi Hà Nội trong quá trình triển khai các dự án có liên quan đến đê điều, thủy lợi và phòng chống thiên tai, đặc biệt là các dự án xử lý cấp bách; kịp thời khắc phục các sự cố về đê điều, thủy lợi; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình triển khai xử lý, phục vụ công tác phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i mã b?o m?t