Tập trung giải quyết vướng mắc trong cấp GCN quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa (09:58 02/07/2020)


HNP - Trong nội dung Công văn số 5468/STNMT, ban hành ngày 30/6, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề nghị UBND các huyện, thị xã hướng dẫn giải quyết các trường hợp còn vướng mắc trong cấp GCN quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa.

Tính lũy kế đến ngày 26/6, trên toàn thành phố đã cấp được 617.964 GCN quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa, đạt tỷ lệ 99,21%; còn lại 4.897 trường hợp (tương ứng 0,79%) chưa được cấp là những trường hợp khó khăn, vướng mắc. Lý do: Người sử dụng đất không hợp tác kê khai, hoàn thiện hồ sơ; không có mặt tại địa phương; người sử dụng đất đã chết, trong gia đình chưa thỏa thuận được di sản thừa kế; tranh chấp, khiếu kiện, chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có giấy tờ hợp pháp...

Để bảo đảm thực hiện hoàn thành việc cấp lại, cấp đổi GCN đối với diện tích đất nông nghiệp đã thực hiện xong việc dồn điền đổi thửa, căn cứ các quy định của pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, tiếp tục đẩy mạnh, triển khai đồng bộ các giải pháp nêu tại: Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 1/9/2016 của Thành ủy, Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 17/5/2016 và Văn bản số 4433/UBND-ĐT ngày 28/7/2016 của UBND thành phố… để chỉ đạo, thực hiện việc cấp lại, cấp đổi GCN quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa, bảo đảm chất lượng, tiến độ, theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố.

Đối với các trường hợp còn khó khăn vướng mắc trong cấp GCN quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa, Sở Tài nguyên và Môi trường  đề nghị UBND các huyện, thị xã chỉ đạo: Trường hợp người sử dụng đất không hợp tác kê khai, đề nghị UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể tại địa phương vận động, tuyên truyền, thuyết phục người sử dụng đất thực hiện hợp tác kê khai theo đúng quy định của pháp luật, để hoàn thành việc cấp GCN quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa.

Trường hợp người sử dụng đất không có mặt tại địa phương, đề nghị UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể tại địa phương vận động, tuyên truyền, thuyết phục những người thân của người sử dụng đất về địa phương để thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất hoặc ủy quyền cho người thân; tại địa phương theo quy định của pháp luật để thực hiện kê khai, làm thủ tục cấp GCN quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa theo quy định.

Trường hợp người sử dụng đất đã chết, trong gia đình chưa thỏa thuận được di sản thừa kế, đề nghị UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể tại địa phương vận động, tuyên truyền, thuyết phục gia đình người sử dụng đất sớm thực hiện hoàn thành việc thỏa thuận di sản thừa kế theo quy định của pháp luật để thực hiện kê khai, cấp GCN quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa theo quy định.

Trường hợp còn tranh chấp, khiếu kiện, chuyển nhượng không có giấy tờ, đề nghị UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các phòng, ban chức năng, Thanh tra nhà nước cấp huyện thực hiện thanh tra, kiểm tra, kịp thời giải dứt điểm việc tranh chấp, khiếu kiện theo quy định của pháp luật làm cơ sở để thực hiện kê khai, cấp GCN quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa.

Quá trình thực hiện hướng dẫn này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị UBND các huyện, thị xã phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền thì Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i mã b?o m?t