Tiếp tục tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở (20:05 01/07/2020)


HNP - Chiều 01/7, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo phát biểu tại hội nghị


Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Trần Đình Cảnh cho biết, 6 tháng đầu năm, mặc dù bối cảnh thực hiện nhiệm vụ có nhiều khó khăn, nhất là tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh; Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tổ chức các cấp ủy trực thuộc đã chủ động tham mưu hoàn thành khối lượng công việc lớn, đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu. Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tổ chức các cấp ủy trực thuộc đã tham mưu cho cấp ủy xây dựng và bàn hành Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; chỉ đạo các TCCSĐ xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội cấp mình, tham mưu ban hành hệ thống các văn bản hướng dẫn công tác nhân sự, công tác kiểm tra giám sát, công tác xây dựng văn kiện, công tác tuyền truyền, tổ chức tập huấn đến các TCCSĐ… Chủ động tham mưu cấp ủy rà soát, kiện toàn các tiểu ban của Đại hội và thành lập các tổ công tác chỉ đạo đại hội.
 
Tính đến ngày 15/5/2020, 17.118/17.118 chi bộ cơ sở đã tổ chức đại hội, đạt tỷ lệ 100%; 89/89 đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm, đạt tỷ lệ 100%. Tính đến ngày 29/6/2020, đã có 2.309/2.310 TCCSĐ tổ chức đại hội, đạt tỷ lệ 99,96%. Các TCCSĐ đã tổ chức đại hội theo đúng quy định Điều lệ Đảng; công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan tạo được bầu không khí đại hội diễn ra trang trọng, phát huy trách nhiệm, trí tuệ, đoàn kết; văn kiện và các tài liệu trong đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, chất lượng... Công tác bầu cử cấp ủy, đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên được thực hiện bài bản, đúng quy chế bầu cử trong Đảng. Nhân sự trúng cử tại đại hội cơ bản đúng với phương án nhân sự, đúng quy chế bầu cử trong Đảng. Tính đến ngày 29/6/2020, đã có 06/50 đảng bộ cấp trên cơ sở tổ chức đại hội thành công, các đảng bộ còn lại hiện đang tập trung chuẩn bị đại hội theo tiến độ.
 
Bên cạnh đó, Ban Tổ chức các cấp ủy trực thuộc tiếp tục triển khai các nghị quyết của Trung ương, đề án, kế hoạch của Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng với tinh thần trách nhiệm cao. Nhiều kế hoạch, đề án mới được nghiên cứu xây dựng và sửa đổi, bổ sung kịp thời theo chỉ đạo của Thành ủy, hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương… Các Ban Tổ chức đã từng bước đổi mới phương thức làm việc, tăng cường ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới việc xây dựng kế hoạch công tác tháng, quý, năm, lịch công tác tuần; thực hiện báo cáo kết quả công tác tuần, tháng; phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc theo vị trí việc làm và kiểm soát tiến độ, chất lượng công việc chặt chẽ; tăng cường nắm tình hình cơ sở, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc đã được nâng lên. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở; tình hình, kết quả tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.
 
Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đánh giá cao Ban Tổ chức các cấp trong công tác tham mưu, tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở. Trong thời gian tới, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đề nghị Ban Tổ chức các cấp tiếp tục tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở. Trong đó cần đặc biệt quan tâm, chuẩn bị tốt công tác nhân sự; nắm chắc tình hình ở các cơ sở, nhất là những nơi có vấn đề phức tạp để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết; đồng thời, tham mưu kiện toàn các chức danh chủ chốt của đơn vị và cấp ủy đơn vị sau đại hội.
 
Đồng chí Vũ Đức Bảo cũng lưu ý Ban Tổ chức các cấp cần thực hiện tốt quy trình nhân sự để kiện toàn, bố trí cán bộ lãnh đạo khối chính quyền các xã, phường, thị trấn và thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền. Ngay sau đại hội cần xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, gắn với các chương trình xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Thành ủy. Tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, những vấn đề tiềm ẩn phát sinh phức tạp, tham mưu làm tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Thành ủy.
 
Các Ban Tổ chức Quận, Huyện, Thị ủy tiếp tục tập trung tham mưu hoàn thành Đề án 21-ĐA/TU về sắp xếp tổ chức bộ máy người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố, trình các cấp có thẩm quyền để triển khai thực hiện xong theo kế hoạch. Ngoài ra, cần quan tâm đến công tác phát triển đảng viên; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (10/10/1930 - 10/10/2020)…

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t