Tổ chức các hoạt động truyền thông nhân ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (20:01 01/07/2020)


HNP - Ngày 29/6, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 3593/KH-SYT về tổ chức các hoạt động truyền thông nhân ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2020 ngành Y tế Hà Nội với chủ đề "Thực hiện nghiêm luật BHYT hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”.

Theo đó, về công tác tuyên truyền, tăng cường công tác tuyên truyền từ ngày 29/6/2020 đến hết ngày 31/7/2020, nội dung tuyên truyền tập trung vào những chính sách, pháp luật BHYT, trọng tâm là việc tuyên truyền về vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, của các tổ chức, hội, đoàn thể, các doanh nghiệp và cá nhân trong việc vận động, huy động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật về BHYT; thủ tục khám chữa bệnh và chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT và các quy định mới của pháp luật BHYT có hiệu lực từ 1/6/2016.

Các hoạt động tuyên truyền gắn với việc thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết số 68/2013/NQ-QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về Đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật BHYT tiến tới BHYT toàn dân; Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020...

Tổ chức phổ biến, học tập, tìm hiểu nội dung chính sách pháp luật về BHYT, Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi gian lận, trục lợi quỹ BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh; Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 9/9/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, để kịp thời ngăn chặn hành vi lạm dụng, gian lận, trục lợi quỹ BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT và sử dụng quỹ BHYT hợp lý, hiệu quả.

Tổ chức truyền thông Luật bảo hiểm y tế, Luật khám chữa bệnh, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật BHYT, Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 18/8/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao về Hướng dẫn áp dụng Điều 214 về Tội gian lận BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về Tội gian lận BHYT và Điều 216 về Tội trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ Luật hình sự và các quy định khác của pháp luật.


Về hình thức thức tuyên truyền: Tổ chức mít tinh, hội thảo, tọa đàm tuyên truyền Luật Bảo hiểm y tế nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2020; Xây dựng bài viết; bài phát thanh tuyên truyền và tổ chức tuyên truyền trên các hệ thống truyền thông, phát thanh loa đài tại quận/huyện/thị xã và xã/phường/thị trấn; Xây dựng và phát hành tờ rơi tuyên truyền Luật BHYT; Treo băng rôn; khẩu hiệu tuyên truyền tại các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố và các cơ sở khám chữa bệnh.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t