Hoàn thành đánh giá chất lượng đất trồng lúa trên diện tích 84.606ha (19:55 01/07/2020)


HNP - Ngày 29/6, Sở NN&PTNT Hà Nội có Báo cáo số 256/BC-SNN, về đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đất nông nghiệp, khắc phục tình trạng thoái hóa đất, suy giảm chất lượng đất trồng lúa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

Theo báo cáo của các địa phương, diện tích canh tác lúa trên địa bàn thành phố đến nay là hơn 97.751ha, trong đó, có hơn 92.301ha đất trồng 2 vụ lúa và hơn 5.450ha đất trồng 1 vụ lúa. Năm 2019, diện tích gieo trồng lúa của thành phố là hơn 171.700ha.

Thực hiện kế hoạch của UBND thành phố, Sở NN&PTNT đã tiến hành đánh giá chất lượng đất trồng lúa tại các huyện, thị xã trên địa bàn thành phố với diện tích điều tra, đánh giá là 84.606ha. Kết quả: Cây lúa thường được trồng trên một số nhóm: Đất phù sa là 60.887ha; đất xám bạc màu 21.843ha; đất đỏ vàng 1.876ha.

Để duy trì sức sản xuất của đất, khắc phục từng bước tình trạng thoái hóa đất, suy giảm chất lượng đất trồng lúa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến 2030, Sở NN&PTNT đề xuất một số biện pháp bảo vệ và cải tạo, gồm: Áp dụng các biện pháp bón phân cân đối, bón đủ các chất dinh dưỡng theo yêu cầu của cây trồng. Ngoài ra, cần đầu tư bón thêm vôi, phân chuồng hoặc các loại phân hữu cơ sinh học để cải thiện độ phì nhiêu của đất cũng như làm tăng kết cấu của đất.

Cùng với đó, xây dựng được các công thức luân canh hợp lý đối với từng vùng đất nhằm bảo đảm được sự bền vững về mặt sinh học. Chú trọng đưa các cây cải tạo đất xen vào các công thức để nâng cao dần độ phì nhiêu đất. Dùng tàn dư cây trồng sau thu hoạch làm phân xanh tại chỗ, tăng hàm lượng mùn, độ xốp, cải tạo độ phì nhiêu đất. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức của cán bộ, nông dân, các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất nông nghiệp về công tác sử dụng đi đôi với việc cải tạo và bảo vệ đất.

Để chủ động triển khai các giải pháp nêu trên, Sở NN&PTNT đề xuất UBND thành phố giao Sở chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch chi tiết để thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đất nông nghiệp, khắc phục tình trạng thoái hóa đất, suy giảm chất lượng đất trồng lúa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030. Đáng chú ý, về triển khai các thử nghiệm để đánh giá hiệu quả cải tạo đất, Sở NN&PTNT đề xuất số lượng là 50 điểm mô hình, 10 điểm mô hình/năm; quy mô 50ha/điểm mô hình; địa điểm áp dụng tại các vùng sản xuất lúa có độ phì thấp đến trung bình trên địa bàn thành phố.

Sở NN&PTNT cũng đề xuất triển khai biện pháp bón phân 5 đúng, gồm: Đúng đất, đúng cây, đúng liều lượng và tỷ lệ các nguyên tố dinh dưỡng, đúng lúc và đúng cách; số lượng gồm 50 điểm mô hình, 10 điểm mô hình/năm; quy mô 50ha/điểm mô hình; địa điểm áp dụng tại các vùng sản xuất lúa trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, Sở NN&PTNT đề xuất phát triển và ứng dụng công nghệ mới trong canh tác để sử dụng đất bền vững, hiệu quả với số lượng 50 điểm mô hình, 10 điểm mô hình/năm; quy mô 50ha/điểm mô hình; địa điểm áp dụng tại các vùng sản xuất lúa trên địa bàn thành phố.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t