Tăng cường công tác bảo đảm TT, ATGT đường thủy nội địa (15:21 29/06/2020)


HNP - Ngày 26/6, Sở Giao thông vận tải ban hành Công văn số 3587/SGTVT-ATGT về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn Thành phố, Sở Giao thông vận tải giao Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông tham mưu, đề xuất lãnh đạo Sở GTVT đình chỉ các bến khách ngang sông, bến thủy nội địa hoạt động không phép, hết phép, không đáp ứng các điều kiện về an toàn, không đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn toàn kỹ thuật trên địa bàn Thành phố; Chủ trì phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã hướng dẫn tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý, cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời, phối hợp với Văn phòng ban ATGT xây dựng các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực liên quan bảo vệ kết cấu giao thông đường đường thủy nội địa trên địa bàn; Tổng hợp, đề xuất tuyên dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích và phê bình, kỷ luật các tập thể, cá nhân thuộc ngành giao thông vận tải có hành vi vi phạm, tiêu cực trong công tác đảm bảo TTATGT đường thủy nội địa.

Giao Phòng Quản lý Phương tiện và Người lái: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã và UBND xã, phường, thị trấn trong công tác quản lý phương tiện, đăng ký, đảm bảo an toàn kỹ thuật đối với phương tiện thủy thô sơ, phương tiện thủy không có động cơ trọng tải toàn phần từ 1 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người và các phương tiện thủy khác theo phân cấp.

Phối hợp với Văn phòng ban ATGT xây dựng các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực liên quan đến phương tiện thủy nội địa, công tác đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các lực lượng của Công an Thành phố và UBND quận, huyện, thị xã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về TTATGT đường thủy nội địa đối với phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, cảng, bến thủy nội địa.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t