Bảo đảm 100% chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình được tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai (15:01 29/06/2020)


HNP - Ngày 26/6, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội có Báo cáo số 871/BC-CCĐĐ về kết quả thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020 và xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách.

Theo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội, trên địa bàn thành phố có 2 hệ thống sông chính chảy qua đó là hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình gồm 7 con sông: Sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, sông Công, sông Cầu, sông Cà Lồ, sông Đáy và hệ thống sông nội địa: sông Tích, sông Bùi, sông Thanh Hà... Trên địa bàn thành phố có tổng số hơn 626km đê được phân cấp. Hệ thống đê điều của thành phố đi qua địa bàn của 26/30 quận, huyện, thị xã với 221/579 xã, phường, thị trấn ven đê.

Thời gian qua, công tác quản lý đê điều thành phố quan tâm, từng bước đầu tư nâng cấp hệ thống công trình phòng chống thiên tai. Hệ thống văn bản pháp luật về lĩnh vực từng bước được hoàn thiện. Tổ chức bộ máy phòng chống thiên tai được kiện toàn. Công tác dự báo, cảnh báo thiên tai ngày càng được nâng cao. Hệ thống cơ sở hạ tầng và công trình phòng chống thiên tai ngày càng tốt hơn. Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong chỉ đạo, điều hành, tham mưu và khắc phục thiên tai ngày càng hiện đại.

Về mục tiêu thời gian tới, trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục nâng cao khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, công trình phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn phòng chống lũ cho thành phố theo tiêu chuẩn đã được phê duyệt tại Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18/2/2016 và Quyết định số 1821/QĐ-TTg ngày 7/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, Chi cục cũng xác định vùng chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ chứa lớn thượng lưu, cụ thể khu vực trung tâm thành phố phía bờ hữu sông Hồng: Giai đoạn đến năm 2030 bảo đảm an toàn với với lũ thiết kế 500 năm; tầm nhìn đến 2050 nâng mức bảo đảm an toàn lên 700 năm. Các khu vực còn lại bảo đảm an toàn với lũ thiết kế 300 năm trong giai đoạn đến 2030 và nâng mức đảm bảo an toàn lên 500 năm trong giai đoạn đến 2050.

Vùng ít chịu tác động điều tiết của hồ chứa lớn như: Sông Cà Lồ, sông Cầu, sông Tích bảo đảm an toàn với lũ thiết kế 50 năm (tần suất 2%). Vùng sông Đáy, sông Bùi, sông Mỹ Hà bảo đảm chống với lũ nội tại, đồng thời, chống được lũ trong trường hợp chuyển lũ từ sông Hồng sang sông Đáy với lưu lượng 2.500m3/giây.

Trong mục tiêu, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội xác định mục tiêu: 100% chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức và hộ gia đình trên địa bàn thành phố được tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai. 100% lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai được đào tạo, tập huấn, phổ biến kỹ năng về phòng, chống thiên tai, đặc biệt là các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn. 100% số hộ dân thuộc khu vực đông dân cư thường xuyên xảy ra thiên tai có nơi đảm bảo an toàn. Giảm thiểu thiệt hại về người đối với các loại hình thiên tai.

Về các đề án, dự án ưu tiên đầu tư, kế hoạch thực hiện phát triển lĩnh vực trong giai đoạn 2020-2025, Chi cục cũng xác định rõ, việc thực hiện quy hoạch đê điều và quy hoạch phòng chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê đòi hỏi nguồn lực rất lớn nên trong giai đoạn này ưu tiên đầu tư gồm: Di dời dân cư ở những khu vực sạt lở nguy hiểm, khu vực trong phạm vi bảo vệ đê điều; đầu tư nâng cấp hoàn chỉnh mặt cắt đê thiết kế đê từ cấp 3 trở lên; xử lý ẩn họa, nâng cao chất lượng thân đê, cống dưới đê; xử lý ổn định cửa sông Đuống; đầu tư nâng cấp hệ thống sông Bùi, sông Tích, hữu Đáy; đầu tư xây dựng hệ thống công trình tiêu thoát nước đô thị, khu dân cư; lập phương án phòng chống lũ của tuyến sông có đê và phương án phát triển đê điều trên địa bàn thành phố, tích hợp vào Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thời kỳ 2020-2030; xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố; lập quy hoạch phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t