100% mềm quản lý văn bản kết nối, liên thông trên môi trường mạng (15:03 29/06/2020)


HNP - Đây là một trong những kết quả về phát triển hạ tầng hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, trên địa bàn thành phố có 100% sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản kết nối, liên thông trên môi trường mạng. Thành phố đã triển khai hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố, kết nối trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử và toàn bộ các cơ quan, đơn vị trong thành phố sử dụng hoàn toàn chữ ký số chuyên dùng trong gửi, nhận văn bản điện tử trong giao dịch hành chính điện tử của thành phố. 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng, trong đó 96% sử dụng văn bản điện tử, không gửi giấy.

Thành phố cũng tích cực triển khai đưa vào vận hành chính thức hệ thống “một cửa” điện tử dùng chung 3 cấp của thành phố đến 22 sở, ban, ngành, 30 quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn (tính đến 31/3/2020, kể từ ngày 1/3/2020 là 579 xã, phường, thị trấn); tiếp tục duy trì Cổng dịch vụ công thành phố và triển khai mở rộng các dịch vụ trực tuyến dùng chung mức độ 3, 4. Tính đến tháng 6 năm 2020, tổng số TTHC đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 1.518/1.659 thủ tục, đạt 91%, trong đó 1.130 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 388 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc đề án Cổng dịch vụ công quốc gia và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, thành phố đã chủ động đề xuất và được lựa chọn một trong 3 tỉnh, thành phố đầu tiên trong cả nước đi đầu triển khai tích hợp 14 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, trong đó: Giai đoạn 1 (Tháng 12/2019) tích hợp 7 dịch vụ công trực tuyến: Thông báo hoạt động khuyến mãi; đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông Vận tải cấp; cấp chứng chỉ hành nghề y dược; cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; cấp bản sao trích lục hộ tịch; đăng ký khai sinh. Giai đoạn 2 (quý I/2020) tiếp tục tích hợp thêm 7 dịch vụ công trực tuyến: Đăng ký kết hôn; cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh; đăng ký lại giấy khai sinh; đăng ký khai tử; cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Cùng với đó, thành phố triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, thành phố đã ký thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; đồng thời, chỉ đạo tổ chức triển khai thí điểm biên lai điện tử tại một số cơ quan thu phí (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Y tế, UBND quận Long Biên), tiến tới triển khai diện rộng biên lai điện tử tại các cơ quan thu phí đối với dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t