Sau sắp xếp, Hà Nội có 579 đơn vị hành chính cấp xã (20:14 27/06/2020)


HNP - Với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác sắp xếp, ổn định bộ máy tổ chức các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của Hà Nội được thực hiện bài bản, đúng quy định. Qua đó, sớm ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 20/2/2020 triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 895/NQ-UBTVQH14 ngày 11/2/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội. Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố đã tích cực phổ biến, triển khai bảo đảm đúng quy định, tiến độ. UBND thành phố cũng yêu cầu quận Hai Bà Trưng, các huyện Phúc Thọ, Phú Xuyên thành lập Ban Chỉ đạo và xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thành phố cũng chỉ đạo các cơ quan truyền thông thực hiện thông tin trên đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử của các quận, huyện, thị xã để các tổ chức, công dân biết nội dung Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kế hoạch triển khai thực hiện, về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn thành phố. Ban Thường vụ Quận ủy, Huyện ủy tại các địa phương thực hiện việc sắp xếp đã thành lập Đảng bộ, chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời tại các đơn vị hành chính mới theo các quy định của Điều lệ Đảng, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và hướng dẫn của các Ban đảng Thành ủy.

Thường trực HĐND các quận, huyện cũng đã chỉ định triệu tập viên và hướng dẫn tổ chức kỳ họp HĐND của đơn vị hành chính mới để kiện toàn Thường trực HĐND, UBND tại các đơn vị hành chính mới theo quy định tại Điều 134, khoản 1 Điều 137 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Ngày 01/3/2020, thành phố Hà Nội chính thức tổ chức lễ công bố về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và ra mắt đơn vị hành chính gồm: Phường Nguyễn Du, phường Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng), xã Sen Phương, xã Xuân Đình (huyện Phúc Thọ), xã Nam Tiến (huyện Phú Xuyên). Như vậy, đến nay, toàn thành phố có 579 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 383 xã, 175 phường và 21 thị trấn.

Tại các địa phương, UBND các quận, huyện đã ban hành quyết định bố trí các chức danh công chức cấp xã tại các đơn vị hành chính mới. Chỉ đạo UBND các xã, phường mới bố trí sắp xếp đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quy định. Chỉ đạo chuẩn bị trụ sở, cơ sở vật chất cần thiết để các tổ chức trong hệ thống chính trị của các đơn vị hành chính mới làm việc. Xây dựng phương án sắp xếp phù hợp đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; phối hợp với Sở Y tế để sắp xếp phù hợp trạm y tế trên địa bàn các đơn vị hành chính mới. Phối hợp với Công an thành phố bố trí, sắp xếp số lượng công an chính quy tại các phường, xã theo quy định.

Việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại các xã, phường sau khi hợp nhất vào đơn vị hành chính mới theo hướng bố trí vào các chức danh cán bộ, công chức cấp xã của đơn vị hành chính mới; điều động, bố trí vào vị trí cán bộ, công chức của các xã, phường khác trong huyện, quận và tiếp nhận vào các vị trí công chức hành chính, viên chức đơn vị sự nghiệp cấp huyện nếu đủ các điều kiện theo quy định…


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i mã b?o m?t