Công đoàn Viên chức thành phố tổng kết phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” (13:30 26/06/2020)


HNP - Sáng 26/6, Công đoàn viên chức thành phố tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐHD và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc trường-đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010-202; Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ CNH-HĐH đất nước”; biểu dương Gia đình CBCCVCLĐ tiêu biểu năm 2020.

Các nữ CB, CC, VC lao động được khen thưởng tại hội nghị


Trong những năm qua, Nghị quyết 6B, Chỉ thị 03 của Tổng LĐLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và Chỉ thị 49 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ CNH-HĐH đất nước” đã được các cấp Công đoàn Viên chức thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả và thu được những kết quả đáng khích lệ. Ban Nữ công, Câu lạc bộ Nữ công Công đoàn Viên chức thành phố và các Công đoàn cơ sở đã tích cực, nỗ lực phấn đấu, vận động nữ CBCCVCLĐ tham gia các hoạt động phong trào một cách nhiệt tình, sôi nổi và trách nhiệm. Nhận thức về công tác nữ, công tác gia đình, giới và trẻ em được nâng lên rõ rệt.
 
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã thu hút đông đảo nữ CBCCVCLĐ tham gia và ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Phong trào xây dựng gia đình CBCCVCLĐ tiêu biểu đã khuyến khích, động viên CBCCVCLĐ ngoài nỗ lực trong công tác còn chia sẻ, gánh vác trách nhiệm cùng chăm lo xây dựng hạnh phúc gia đình, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Qua thực tiễn phong trào, đã xuất hiện những tập thể tiêu biểu, tổ chức tốt các phong trào thi đua như: Cục Thuế TP; Đài PT&TH Hà Nội; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng Thành ủy; Ban Tổ chức Thành ủy….
 
Các cấp Công đoàn Viên chức thành phố không chỉ quan tâm công tác phát động, vận động các phong trào thi đua trong CBCCVCLĐ nói chung, nữ CBCCVCLĐ nói riêng mà cũng luôn quan tâm công tác sơ, tổng kết, tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân nữ, các gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và các cuộc vận động được tiến hành thường xuyên đã đạt được kết quả cụ thể như: 100% CĐCS doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể trong đó có các điều khoản cao hơn luật quy định dành cho đối tượng lao động nữ; Tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành các cấp Công đoàn Viên chức thành phố đạt 49,4%; Hàng năm có trên 90% số gia đình nữ CBCCVCLĐ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trên 85% nữ CBCCVCLĐ đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp…
 
Phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Công đoàn Viên chức thành phố sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, chống bạo lực gia đình, kỹ năng chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nữ CBCCVCLĐ “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”. Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công Công đoàn các cấp. Xây dựng gia đình CBCCVCLĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; quan tâm các hoạt động cải thiện điều kiện chăm sóc, nuôi dạy và học hành của con CBCCVCLĐ. Tập trung tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quyền của lao động nữ; công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CBCCVCLĐ.
 
Tại hội nghị, Công đoàn Viên chức thành phố đã biểu dương và khen thưởng 08 tập thể, 90 nữ CBCCVCLĐ có thành tích tiêu biểu.

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t