Triển khai hàng loạt nhiệm vụ bảo vệ môi trường (16:22 26/06/2020)


HNP - Trong nội dung Công văn số 1928/SNN-KHTC, ban hành ngày 23/6, Sở NN&PTNT Hà Nội đã thông tin về kết quả 6 tháng đầu năm 2020 triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy về “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

Thời gian qua, Sở NN&PTNT đã tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ để tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố, như: đề xuất thiết lập hành lang bảo vệ và khai thác hợp lý nguồn nước mặt trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy; tập trung triển khai các dự án ưu tiên về tiêu thoát nước, bổ cập nguồn nước cấp và cải thiện môi trường liên quan đến sông Tích, sông Nhuệ, sông Đáy.

Trong xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường làng nghề và nông thôn, Sở tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; chương trình NTM. Cùng với đó, nhân rộng mô hình xử lý chất thải chăn nuôi bằng hệ thống biogas nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi hộ gia đình và cơ sở chăn nuôi quy mô lớn nằm xen kẽ khu vực dân cư; quy hoạch các vùng chăn nuôi tập trung đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường.

Về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, Sở NN&PTNT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra, xử lý kịp thời các hoạt động vận chuyển, tiêu thụ trái phép các loài được ưu tiên bảo vệ, các loài cấm khai thác, săn bắn. Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2020, đã xử lý 10 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, PCCC rừng và quản lý lâm sản. Các vụ việc xử lý vi phạm đều đúng quy định của pháp luật, không có khiếu nại, tố cáo xảy ra.

Đơn vị trực thuộc Sở cũng tập trung cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong nông nghiệp. Trong đó, đã cấp mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp quý hiếm cho 14 cơ sở gây nuôi nhằm mục đích giảm tải khai thác từ tự nhiên. Chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết đấu tranh với các hành vi xâm hại tới nguồn tài nguyên rừng tự nhiên; thực hiện tốt công tác quản lý lâm sản để hạn chế xảy ra hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển, cất giữ, chế biến... trái phép các loài động, thực vật hoang dã…

Ngoài ra, Sở NN&PTNT còn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền các địa phương tập trung cho nhiệm vụ cải tạo, làm giàu rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2020, đã trồng mới 520.000 cây lâm nghiệp trồng phân tán; diện tích rừng trồng mới là 131ha, chăm sóc hơn 5.000ha rừng sản xuất; hỗ trợ khoán bảo vệ rừng phòng hộ đặc dụng 6.400ha…


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t