Thành lập Tổ công tác Liên ngành kiểm tra công tác quản lý, duy trì hệ thống cây xanh (12:39 26/06/2020)


HNP - Ngày 19/6, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 547/QĐ-SXD về việc thành lập Tổ công tác Liên ngành kiểm tra công tác quản lý, duy trì hệ thống cây xanh trên địa bàn Thành phố năm 2020 theo phân cấp quản lý.  

Theo đó, thành lập Tổ công tác Liên ngành kiểm tra công tác quản lý, duy trì hệ thống cây xanh trên địa bàn Thành phố để hướng dẫn xử lý các cây nguy hiểm, khắc phục đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn thương tích nhằm ứng phó với một số tình huống thiên tai cây gẫy, đổ năm 2020 do Sở Xây dựng chủ trì

Tổ có nhiệm vụ kiểm tra thực tế tình hình công tác duy tu, duy trì, chăm sóc cây xanh, công tác rà soát, cắt tỉa, thay thế hệ thống cây xanh đang tiềm ẩn nguy cơ gẫy, đổ đột ngột gây nguy hiểm cho người và tài sản của nhân dân và công tác bảo đảm an toàn cây xanh trong những đợt mưa, bão, giông lốc năm 2020 theo phân cấp quản lý;

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và các đơn vị được giao quản lý, duy trì hệ thống cây xanh thực hiện đúng các quy định hiện hành nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp cây đổ, cành gẫy góp phần đảm bảo an toàn trong phòng chống thiên tai giảm thiểu thiệt hại đến người và tài sản từ các trường hợp cây đổ, cành gẫy trên địa bàn Thành phố.

Yêu cầu các đơn vị được giao thực hiện ưu tiên xử lý ngay các trường hợp tiềm ẩn nguy cơ gẫy, đổ đột ngột, cây nguy hiểm để bảo đảm an toàn cho cây bóng mát trong những đợt mưa, bão, giông lốc năm 2020 theo phân cấp.

Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t