Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn quốc và Đại hội Đoàn thành phố (12:42 25/06/2020)


HNP - Sáng 25/6, Thành đoàn Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Toàn cảnh hội nghị


Sau nửa đầu nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XV nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, coi trọng chất lượng cơ sở; dần theo hướng thực chất, bài bản, giảm thiểu bệnh thành tích, đối phó, hình thức trong Đoàn. Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và việc phối hợp với các sở, ban, ngành được thực hiện hiệu quả. Chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn được nâng cao. Phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, gắn sát với nhiệm vụ chính trị của Thành phố, địa phương, đơn vị và lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi. Tổ chức Đoàn luôn xung kích tiên phong tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội, dám chọn và thực hiện các việc khó, việc mới nhằm góp phần tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.
 
Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Thành phố đã thể hiện rõ nét là hạt nhân nòng cốt, quan trọng trong các phong trào của thanh niên cả nước; là trung tâm kết nối, hỗ trợ về tổ chức và hoạt động của các tỉnh, thành đoàn trực thuộc Trung ương. Nhiều hoạt động của Đoàn đã có sức lan tỏa đối với các tổ chức chính trị - xã hội, đồng thời có tính dẫn dắt, định hướng chung cho đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô và cả nước. Đoàn Thanh niên các cấp chủ động tích cực tham mưu cơ chế, chính sách, đề án giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp, ưu tiên đối với thanh niên các khu vực đặc thù như: thanh niên nông thôn, khu công nghiệp, khu chế xuất, thanh niên dân tộc, thanh niên trên địa bàn dân cư.
 
Trong thời gian tới, là giai đoạn toàn Đoàn ra sức phấn đấu, quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thế hệ mới tiên phong sáng tạo sẵn sàng hội nhập. Điều này, tạo ra những thời cơ lớn để Đoàn Thanh niên Thanh phố Hà Nội tập trung nguồn lực, xây dựng tổ chức, đổi mới chương trình hoạt động, đồng hành với đoàn viên, thanh niên Thủ đô trong quá trình nghiên cứu, học tập, lập thân, lập nghiệp và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần.

Đoàn Thanh niên thành phố sẽ tập trung khắc phục những hạn chế trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XV nửa đầu nhiệm kỳ. Tiếp tục triển khai các nhóm nhiệm vụ và giải pháp đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 trên từng mặt công tác, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ.
 
Một số kết quả thực hiện các chỉ tiêu sau nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XV của Thành đoàn Hà Nội: 100% cán bộ đoàn, 100% đoàn viên Hà Nội được quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn; 100% đoàn cấp xã có mô hình, công trình thanh niên làm theo lời Bác; Hàng năm, 86,7% cán bộ Đoàn các cấp được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng và nghiệp vụ công tác thanh niên; 79,6% đoàn cơ sở trở lên xây dựng và triển khai được các phương thức trang bị kỹ năng xã hội cho thanh thiếu niên; Tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp cho 371.893 đoàn viên, thanh niên; Phối hợp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 20.245 thanh niên và bộ đội xuất ngũ; Xây dựng được 680 công trình thanh niên gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị; Trồng được 156.835 cây xanh hưởng ứng chương trình “Trồng 1 triệu cây xanh” giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố Hà Nội; Toàn đoàn có 309.139 ý tưởng, sáng tạo do đoàn viên, thanh niên đề xuất; Giới thiệu được 25.206 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp…

Kim Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật