Khảo sát, lấy mẫu, phân tích môi trường tại 127 làng nghề (20:25 25/06/2020)


HNP - Ngày 23/6, Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội có Báo cáo số 28/CCPTNT-NN về tình hình thực thi các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý chất thải tại các làng nghề.

Về việc thực thi VBQPPL liên quan đến bảo vệ môi trường, Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết: Tính đến nay, trên địa bàn thành phố có 309 làng nghề, làng nghề truyền thống đã được công nhận thuộc 23 quận, huyện và thị xã. UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 6136/QĐ-UBND, ngày 31/8/2017, phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, cơ quan chức năng đã tiến hành khảo sát, lấy mẫu và phân tích môi trường tại 127 làng nghề, dựa trên tiêu chí phân loại theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Trên cơ sở kết quả lấy mẫu phân tích các thông số quan trắc để đánh giá, phân loại mức độ ô nhiễm môi trường và đưa ra cảnh báo đối với từng làng nghề.

Liên quan đến nội dung trên, thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn thành phố, Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội cũng đã tham mưu cấp có thẩm quyền hỗ trợ đánh giá tác động môi trường làng nghề năm 2020; hằng năm, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực làng nghề, trong đó, có lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường…

Đánh giá về tính thống nhất, đồng bộ, tính khả thi của hệ thống VBQPPL, theo Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội, đối với việc tổ chức, theo dõi, đôn đốc: Hằng năm Bộ NN&PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố và các sở, ngành liên quan đều yêu cầu các đơn vị chủ trì xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành về bảo vệ môi trường, báo cáo tiến độ xây dựng và thực hiện các văn bản. Từ đó, có những chỉ đạo kịp thời về chất lượng cũng như tiến độ thực hiện văn bản. Còn về nguồn lực cho công tác thi hành luật, nghị quyết, xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết: Các đơn vị chủ trì xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết đều theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội sẽ tiếp tục xác định nhiệm vụ tổ chức thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của đơn vị.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật