Cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính trong ngành Nông nghiệp (15:13 24/06/2020)


HNP - Ngày 23/6, Sở NN&PTNT Hà Nội ban hành Kế hoạch số 39/KH-SNN về cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 và các năm tiếp theo; Phấn đấu chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của Sở đạt trên 85% và cao hơn mức trung bình chung của thành phố.

Theo đó, Sở NN&PTNT triển khai nhiều nội dung, như: Phân tích rõ nguyên nhân, hạn chế, tồn tại, có giải pháp khắc phục theo từng nội dung Chỉ số hài lòng theo tiêu chí của Bộ Nội vụ. Tuyên truyền phổ biến về công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC, đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, phổ biến cho người dân có giao dịch tại bộ phận một cửa. Niêm yết công khai, đầy đủ các TTHC tại nơi tiếp nhận, trên cổng thông tin của đơn vị.

Định kỳ 6 tháng, Sở NN&PTNT tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC, giải quyết TTHC; chú trọng lĩnh vực có nhiều giao dịch, lĩnh vực có liên quan kiểm tra thực địa cơ sở, có hồ sơ quá hạn, nhóm hồ sơ liên thông; kịp thời có biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Thường xuyên rà soát các TTHC, tập trung rà soát các quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông; đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC.

Tổ chức đánh giá chất lượng giải quyết TTHC, tổ chức khảo sát, điều tra, đo lường sự hài lòng và thu nhận ý kiến của người dân đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; việc đánh giá, phân tích phải công khai, minh bạch, khách quan, chỉ ra được những yếu kém trong cung cấp dịch vụ công nhằm đưa ra được các giải pháp giải pháp khắc phục. Triển khai thực hiện cung ứng dịch vụ công trực tuyến theo đúng kế hoạch của thành phố. Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, kịp thời điều chỉnh cho phù hợp.

Kiện toàn, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công của bộ phận một cửa của Sở và các đơn vị trực thuộc, bố trí kinh phí, đầu tư trang thiết bị, nâng cấp thiết bị làm việc tại bộ phận một cửa, tạo sự thoải mái cho người dân đến yêu cầu giải quyết TTHC. Kiện toàn bộ phận một cửa, sử dụng cán bộ có năng lực chuyên môn, có tinh thần phục vụ, kỹ năng giao tiếp để thực hiện tốt nhiệm vụ. Tổ chức kiểm tra trong cung cấp dịch vụ công, xử lý nghiêm những trường hợp không thực hiện giải quyết TTHC theo đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định; cán bộ; công chức, viên chức gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong thi hành công vụ. Đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật