Tuổi trẻ Thủ đô hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 (22:09 08/04/2020)


HNP - Ngày 6/4, Thành Đoàn Hà Nội có Văn bản số 2518-CV/TĐTN-BTG về việc hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020.

Theo đó, Thành đoàn Hà Nội đề nghị Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, đơn vị, nhất là trên mạng xã hội về ý nghĩa, mục đích của Ngày Sách Việt Nam, về tầm quan trọng của văn hóa đọc hiện nay cho đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô thông qua các hình thức như: Tập trung tuyên truyền trên mạng xã hội thông qua facebook, fanpage, website của đơn vị, địa phương (video, ảnh, infographic, bài viết,...) về Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 và văn hóa đọc sách; tuyên truyền trực quan phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị (phướn, áp phích, poster).
 
Tăng cường các tuyến tin, bài, hình ảnh tuyên truyền trên fanpage, facebook, website của đơn vị, địa phương, tập trung từ ngày 15/4 đến hết ngày 23/4/2020; phối hợp với đài phát thanh địa phương tuyên truyền, giới thiệu những mô hình, cách làm sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội và của thanh thiếu nhi trong việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong những năm qua. Tuyên truyền để đoàn viên, thanh thiếu nhi quan tâm đọc những ấn phẩm, sách báo viết về những tấm gương người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm sáng tạo gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn; thông qua sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm, tìm hiểu, thảo luận về cuốn sách hay; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về sách,... Đẩy mạnh giáo dục, trang bị các kiến thức, kỹ năng đọc, định hướng xu hướng đọc lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu nhi, nhất là trong các trường học, thư viện, các thiết chế văn hóa của Đoàn, Hội, Đội.
 
Bổ sung, cập nhật các đầu sách mới cho các tủ sách thanh niên, tủ sách măng non, tủ sách Bác Hồ, tủ sách pháp luật,... của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế để phát triển các Tủ sách điện tử cho thanh thiếu nhi. Vận dụng, huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển văn hóa đọc tại cộng đồng, đặc biệt, chú trọng đến các địa bàn vùng sâu, khu công nghiệp, khu chế xuất.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật