Hà Nội có 100% số xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí nhà ở dân cư (22:12 08/04/2020)


HNP - Đây là kết quả rà soát về nhóm tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới tính đến quý I/2020 vừa được Sở NN&PTNT công bố.

Trong quý I, các huyện, thị xã và các xã trên địa bàn thành phố tiếp tục triển khai thực hiện cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Vì vậy, đường làng, ngõ xóm được kiên cố hóa, hệ thống thoát nước cơ bản đáp ứng yêu cầu; các công trình giao thông thủy lợi, nội đồng đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Việc nâng cấp, xây mới các trường học đã đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập tại địa phương. Các địa phương cũng đã xây mới, sửa chữa, mua sắm các thiết bị cho các nhà văn hóa thôn sinh hoạt cộng đồng; cải tạo, nâng cấp, xây mới các trạm y tế đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân... Đến nay, toàn thành phố có 380 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí về giao thông, còn 2 xã chưa đạt về tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới; tiêu chí thủy lợi có 381 xã đạt và cơ bản đạt, còn 1 xã chưa đạt (xã Ba Vì, huyện Ba Vì); tiêu chí điện có 100% số xã đạt tiêu chí; tiêu chí trường học có 360 xã đạt và cơ bản đạt, còn 22 xã chưa đạt.

Đáng chú ý, các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn từng bước đổi mới về phương thức tổ chức và hoạt động, cơ sở vật chất được tăng cường, một số trung tâm văn hóa - thể thao được đầu tư xây dựng, tổ chức hoạt động và khai thác có hiệu quả, phục vụ nhu cầu của người dân. Hệ thống các thiết chế văn hóa hoạt động có hiệu quả, đặc biệt các nhà văn hóa, thôn, tổ dân phố, thu hút số lượng lớn quần chúng, nhân dân tham gia, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Đến nay, toàn thành phố có 371 xã đạt và cơ bản đạt, còn 11 xã chưa đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, các tiêu chí khác trong nhóm tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng đều đạt kết quả cao. Trong đó, tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn có 361 xã đạt và cơ bản đạt, còn 21 xã chưa đạt. Tiêu chí thông tin và truyền thông, trên địa bàn thành phố 100% số xã có điểm phục vụ bưu chính, trong đó có 354 điểm bưu điện văn hóa xã, các xã còn lại đã thiết lập điểm phục vụ bưu chính tại trụ sở UBND xã, đáp ứng các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất và dịch vụ. 100% các xã có dịch vụ viễn thông, internet đến các thôn. Hạ tầng băng rộng (mạng cáp quang, mạng thông tin di động 3G, 4G) phát triển rộng khắp, đáp ứng công tác triển khai các dịch vụ viễn thông, internet phục vụ nhu cầu sử dụng của nhân dân và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.

100% các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện, thị xã có điểm phục vụ viễn thông công cộng đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ điện thoại và dịch vụ truy cập internet. Dịch vụ viễn thông, internet trên địa bàn các xã đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quy định. Các huyện, thị xã đầu tư đồng bộ hệ thống đài truyền thanh xã và hệ thống loa các thôn, đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền thông suốt, kịp thời trên địa bàn. Đến nay, toàn thành phố có 100% xã đạt tiêu chí về thông tin và truyền thông. Đặc biệt, về tiêu chí nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới, đến nay có 100% số xã đạt và cơ bản đạt.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật