Tăng cường quản lý, sẵn sàng hộ đê, chống lũ năm 2020 (20:49 07/04/2020)


HNP - Trong nội dung Công văn số 467/CCĐĐ-QL, ban hành ngày 7/4, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội đề nghị các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ năm 2020.

Thực hiện các văn bản của Bộ NN&PTNT, UBND thành phố và Sở NN&PTNT Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống lũ, bão năm 2020, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội yêu cầu các đơn vị thường xuyên kiểm tra hệ thống đê, kè, cống, bờ bãi sông thuộc địa bàn phụ trách, phát hiện kịp thời mọi diễn biến hư hỏng, sự cố công trình, báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời. Đặc biệt quan tâm đến những vị trí đang xảy ra sự cố, các trọng điểm, điểm xung yếu trên các tuyến đê. Khi xảy ra sự cố đê điều phải báo cáo diễn biến hư hỏng để đề xuất biện pháp xử lý kịp thời.

Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc kịp thời nắm bắt tình hình thiên tai xảy ra trên địa bàn (mưa, lũ, bão, úng ngập, lốc xoáy...) báo cáo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và các cơ quan liên quan. Phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn về công tác phòng, chống lũ, bão, kỹ thuật xử lý giờ đầu, chế độ tuần tra canh gác cho lực lượng tuần tra canh gác, lực lượng xung kích tập trung. Kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị dụng cụ, vật tư trên các điếm canh đê theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rà soát vật tư, phương tiện dự trữ phòng chống lụt bão…

Cùng với kiểm tra, ngăn chặn, kiến nghị xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, các đơn vị trực thuộc Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội sẽ chủ động phối hợp giám sát các dự án duy tu, tu bổ đê và các hoạt động liên quan đến đê điều được cấp phép. Phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến đê điều được thỏa thuận, cấp phép bảo đảm chấp hành đúng quy định của Luật Đê điều và các văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền…

Đối với những công trình chưa hoàn thành và chưa bàn giao đưa vào sử dụng, các đơn vị trực thuộc Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội sẽ yêu cầu các ban quản lý dự án, chủ công trình thành lập ban chỉ huy, lập và trình phê duyệt phương án phòng chống lụt bão theo đúng quy định; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện và các điều kiện đảm bảo thực hiện phương án theo phương châm “4 tại chỗ”…


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật