Nhiều nhiệm vụ, giải pháp trong sản xuất trồng trọt ứng phó với dịch Covid-19 (20:47 07/04/2020)


HNP - Ngày 7/4, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội ban hành Kế hoạch số 568-KH/TTBVTV-TT, triển khai các nội dung nhằm chủ động chỉ đạo sản xuất trồng trọt ứng phó với dịch Covid-19.

Để ứng phó với dịch Covid-9, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp trong chỉ đạo sản xuất. Trong đó, Chi cục sẽ thống nhất với các địa phương tham mưu Sở NN&PTNT có kế hoạch điều chỉnh sản xuất vụ mùa theo hướng hạn chế thấp nhất tác động bất lợi của thời tiết và tăng cường cung ứng nông sản thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân...

Việc điều chỉnh tập trung vào diện tích các chủng loại cây trồng, trong đó, tăng các cây trồng để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân nhằm ứng phó với dịch Covid-19, như: Tăng diện tích sản xuất cây lương thực, thực phẩm; giảm diện tích sản xuất các cây trồng có khả năng bị ảnh hưởng thị trường tiêu thụ trong thời gian tới. Cùng với đó, thực hiện tốt chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa theo quy định. Khuyến khích các địa phương có chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp...

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội cũng sẽ tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn bằng nhiều hình thức đến các cơ sở sản xuất, buôn bán vật tư nông nghiệp về chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý sản xuất, buôn bán giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật để các tổ chức, cá nhân hiểu và chủ động thực hiện. Đẩy nhanh tiến độ thẩm định và cấp GCN đủ điều kiện buôn bán phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đối với các cơ sở đủ điều kiện. Thực hiện nghiêm túc các cuộc kiểm tra định kỳ và đột xuất, xử lý và đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để kịp thời có chỉ đạo, hướng dẫn nhằm đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp cung ứng cho sản xuất.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội cũng giao các đơn vị trực thuộc phối hợp các trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật quận, huyện, thị xã chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương điều chỉnh cơ cấu mùa, vụ, diện tích gieo trồng, cơ cấu giống nhằm hạn chế thấp nhất tác động bất lợi của thời tiết. Chủ động hơn nữa trong công tác dự tính dự báo tình hình sâu bệnh, dịch hại, hướng dẫn sử dụng hóa chất thực vật theo đúng quy định để tăng năng suất cây trồng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn môi trường sinh thái, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng…


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :