Siết chặt quản lý vật tư, vắc xin tiêm phòng gia súc, gia cầm (18:26 07/04/2020)


HNP - Trong nội dung Công văn số 101/CNTY-QLDB, ban hành ngày 7/4, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý vật tư, vắc xin và hóa chất thành phố hỗ trợ...

Công văn nêu rõ, UBND các quận, huyện và thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn bố trí nơi bảo quản vật tư, vắc xin, hóa chất thành phố hỗ trợ; khi nhận vật tư, vắc xin, hóa chất thành phố hỗ trợ lập sổ kho quản lý, theo dõi nhập, xuất, tồn, ký nhận đúng theo yêu cầu quy định. Sau khi kết thúc mỗi đợt tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc thu hồi vỏ lọ vắc xin hóa chất và ký bàn giao với trạm chăn nuôi và thú y. Chỉ đạo các lực lượng chức năng, đơn vị, phòng liên quan phối hợp chặt chẽ với trạm chăn nuôi và thú y tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ vật tư, vắc xin, hóa chất thành phố hỗ trợ dùng trong thú y.

Các trạm chăn nuôi và thú y các quận, huyện, thị xã nhận vắc xin theo phân bổ của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, mỗi lần nhận không quá 50% số vắc xin được phân bổ của từng đợt; cấp phát cho thú y xã, thị trấn đủ tiêm trong 2 ngày và thú y xã cấp phát cho thú y thôn đủ tiêm trong ngày. Khi nhận vắc xin tại Chi cục phải kiểm tra số lượng, chủng loại, ngày sản xuất, số lô, hạn dùng từng loại vắc xin để sử dụng đúng hạn có hiệu quả.

Khi vận chuyển, cần giữ vắc xin trong điều kiện râm mát, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp và phải trang bị hộp xốp, phích đá để bảo quản vắc xin đảm bảo theo yêu cầu quy định. Khi cấp phát vắc xin cho các xã phải có sổ sách theo dõi loại vắc xin. Tăng cường kiểm tra và phân công cán bộ phụ trách các xã, thị trấn giám sát và quản lý các loại vắc xin thành phố hỗ trợ tại các xã trong các đợt tiêm phòng.

Chỉ đạo thú y cơ sở tiêm phòng đúng đối tượng, tuyệt đối không sử dụng vắc xin để tiêm phòng sai mục đích, sai đối tượng. Trên cơ sở chỉ tiêu số lượng vắc xin được phân bổ hàng năm, các huyện, thị xã tổ chức chỉ đạo, triển khai tiêm phòng nhanh gọn, triệt để, đạt tỷ lệ từ 80% trở lên và đạt tỷ lệ miễn dịch bảo hộ từ 70% trở lên, tránh lãng phí, hao hụt vắc xin.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :