Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 lĩnh vực tư pháp (10:27 07/04/2020)


HNP - Ngày 6/4, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 932/STP-HCTP về thực hiện Chỉ thị số 16/CT- TTg và Công văn số 2601/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Sở Tư pháp đề nghị UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Tư pháp, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện giải quyết các yêu cầu về hộ tịch và chứng thực, chịu trách nhiệm tổ chức giải quyết công việc phù hợp với điều kiện cụ thể của mình, không để đình trệ công việc.

Người đứng đầu các cơ quan chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối, bố trí phương tiện phòng, chống dịch, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và khuyến cáo của cơ quan y tế, trong đó, lưu ý các biện pháp sau: Những công việc nào có thể thực hiện trực tuyến hoặc thông qua các phương tiện thông tin liên lạc (điện thoại, bưu chính, mạng Internet...) thì sử dụng các phương thức giao dịch đó.

Trường hợp cấp bách và bắt buộc phải giao dịch trực tiếp thì phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn khi giao tiếp. Trong quá trình tổ chức thực hiện, UBND quận, huvện, thị xã kịp thời thông tin về Sở Tư pháp những khó khăn, vướng mắc (nếu có) để Sở Tư pháp tổng hợp, hướng dẫn hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quvền giải quyết.
 
* Cùng ngày, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 931/STP-VP về việc triển khai thực hiện Văn bản số 1221/BTP-PLHSHC ngày 3/4/2020 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 2601/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Tư pháp Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo phòng Tư pháp, UBND cấp xã duy trì việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, không để đình trệ công việc; đồng thời, cần đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng, chống dịch; tăng cường việc tuyên truyền, vận động các tổ chức, người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính để giải quyết TTHC.

Đề nghị Đoàn Luật sư, Hội Công chứng viên Thành phố quán triệt đến các tổ chức hành nghề: Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg, Công văn số 2601/VPCP-KGVX, Công văn số 1221/BTP-PLHSHC và Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND Thành phố; bố trí đầy đủ các phương tiện phòng, chống dịch; chịu trách nhiệm đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng chống dịch Covid-19 trong giao dịch, giải quyết công việc.

Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật