Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong CNVCLĐ Thủ đô (21:26 06/04/2020)


HNP - Ngày 6/4, Liên đoàn Lao động thành phố ban hành Hướng dẫn số 07-HD/LĐLĐ về tổ chức triển khai thực hiện “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy” trong CNVCLĐ Thủ đô.

Cụ thể, đối với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Luật phòng, chống ma túy, các quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị về công tác phòng, chống ma túy; chú trọng nâng cao nhận thức, cảnh báo xã hội về hiểm họa của ma túy.

Mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ phải tự giác thực hiện, đồng thời, có trách nhiệm, chủ động tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy cũng như tác hại của ma túy; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6”; chú trọng đổi mới nội dung, triển khai tổng thể các loại hình thông tin, tuyên truyền, duy trì và phát huy loại hình tuyên truyền có hiệu quả. Lựa chọn các loại hình thông tin, tuyên truyền phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chú trọng tuyên truyền trong CNLĐ các khu công nghiệp và chế xuất nhất là lao động trẻ.

Đổi mới hình thức tuyên truyền đảm bảo sự đa dạng, dễ tiếp thu, dễ nhớ, dễ hiểu, kết hợp giữa các hình thức truyền thống với việc ứng dụng CNTT (bảng tin điện tử, mạng xã hội zalo, facebook) về các nội dung liên quan công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, xử lý tội phạm ma túy.

Đẩy mạnh công tác vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham phòng, chống ma túy ngay từ gia đình, khu nhà ở, khu nhà trọ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư. Duy trì phong trào có hiệu quả như “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua khác của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương; tổ chức vận động CNVCLĐ ký cam kết, giao ước thi đua xây dựng gia đình, địa bàn dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học không tệ nạn ma túy. Phát huy truyền thống tương thân tương ái, chăm sóc, giúp đỡ, không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nghiện ma túy, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.

Trong hướng dẫn các cấp công đoàn xây dựng và nâng cao hiệu quả mô hình Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, không có tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội, lồng ghép tuvên truyền phòng. chống ma túy với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu, tập huấn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề,... đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình công nhân lao động trong việc giáo dục con, cháu tham gia phòng, chống ma túy ngay tại các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân.

Phối hợp với các đơn vị chức năng trong công tác phát hiện, phòng ngừa các tội phạm ma túy, quản lý người nghiện ma túy không để phát sinh tội phạm đặc biệt là người sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện “ngáo đá”.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật