Lập 29 hòm thư điện tử để tiếp nhận việc đăng ký giao dịch đảm bảo về đất đai (20:16 05/04/2020)


HNP - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã triển khai thực hiện công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội trong giai đoạn xảy ra dịch Covid-19.

Thời gian qua, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đã thực hiện nghiêm việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19. Tuy nhiên, số lượng công dân đến thực hiện TTHC liên quan đến đăng ký giao dịch bảo đảm vẫn khá nhiều. Trung bình, tại Văn phòng Trung tâm tiếp nhận khoảng 50-60 hồ sơ/ngày.

Để thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng chính phủ, hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội chỉ thực hiện các TTHC liên quan đến đăng ký giao dịch bảo đảm.

Theo đó, việc đăng ký giao dịch bảo đảm được thực hiện theo cách thức sau: Trong công tác tiếp nhận và trả kết quả, Văn phòng lập 29 hòm thư điện tử để tiếp nhận việc đăng ký giao dịch đảm bảo trên đường Link http://sotnmt.hanoi.gov.vn; thời gian thực hiện từ ngày 06/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020. Tổ chức và công dân truy cập vào Website của Sở Tài nguyên và Môi trường tại đường Link http://sotnmt.hanoi.gov.vn để đăng ký thực hiện giao dịch bảo đảm. Văn phòng Đăng ký đấu đai Hà Nội bố trí cán bộ trực hòm thư, tiếp nhận xử lý thông tin và thông báo thời gian cụ thể để công dân đến thực hiện việc nộp hồ sơ tại trụ sở (trung bình 20 phút/hồ sơ).

Khi công dân đến nộp hồ sơ mang theo: Hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định và tờ khai báo y tế. Đối với trường hợp tổ chức, công dân đến thực hiện đăng ký giao dịch đảm bảo tại trụ sở Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các chi nhánh trực thuộc Văn phòng sẽ phát tờ hướng dẫn về cách thức đăng ký nộp hồ sơ trên Website của Sở Tài nguyên và Môi trường tại đường Link  http://sotnmt.hanoi.gov.vn.

Cùng với việc lập hòm thư điện tử tiếp nhận, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội cũng yêu cầu tất cả các cán bộ, người lao động, tổ chức và công dân thường xuyên đeo khẩu trang trang và rửa tay sát khuẩn trước khi vào cơ quan; tổ chức phun sát khuẩn trụ sở; đo thân nhiệt cán bộ người lao động cũng như người dân đến thực hiện các TTHC; bố trí cho cán bộ, viên chức, người lao động sử dụng CNTT làm việc tại nhà, luân phiên trực tại cơ quan; thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp...


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t