Xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi ở huyện Thường Tín (15:40 04/04/2020)


HNP - Trong nội dung Công văn số 921/SNN-TL, ban hành ngày 3/4, Sở NN&PTNT Hà Nội đề nghị UBND huyện Thường Tín, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi Hà Nội, trong quá trình kiểm tra các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ quản lý, đã phát hiện hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Cụ thể, trên bờ phải sông Tô Lịch thuộc địa bàn xã Khánh Hà, huyện Thường Tín có nhiều hộ vi phạm với hình thức vi phạm là xây móng nhà kiên cố, xây nhà xưởng, đổ phế thải, rác thải trong quá trình sản xuất quản lý. Các hành vi này vi phạm khoản 2, khoản 10 Điều 8 Luật Thủy lợi về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thủy lợi.

Theo báo cáo của đơn vị quản lý công trình là Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ, các vụ vi phạm trên gồm vi phạm phát sinh năm 2019 và vi phạm cũ tồn tại từ trước đến nay chưa được xử lý giải tỏa. Công ty đã lập biên bản vi phạm, có văn bản đề nghị chính quyền địa phương xử lý vi phạm, tuy nhiên chưa thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở NN&PTNT Hà Nội.

Để thực hiện nghiêm Luật Thủy lợi và các quy định của pháp luật về bảo vệ công trình thủy lợi, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, xã hội, Sở NN&PTNT đề nghị Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ kiểm tra, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý ngay các hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình thỦY lợi nêu trên theo quy định của pháp luật. Thực hiện các nội dung, trình tự xử lý vi phạm theo quy định; báo cáo kết quả thực hiện về Sở NN&PTNT trước ngày 15/4/2020.

Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ thường xuyên kiểm tra, phát hiện, có biện pháp ngăn chặn kịp thời và kiến nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi theo quy định. Phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các hình thức tuyên truyền, phổ biến về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thủy lợi; các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi phải được cấp phép.

UBND huyện Thường Tín kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND các xã, thị trấn phối hợp với Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ tuyên truyền về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thủy lợi; các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi phải được cấp phép…


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t