Thông báo lịch và nội dung ôn tập, tổ chức sát hạch tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển (15:46 04/04/2020)


HNP - Ngày 3/4, Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào công chức ban hành Thông báo số 848/TB-HĐKTSH về lịch và nội dung ôn tập, tổ chức sát hạch tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển.

Theo đó, Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển thông báo lịch và nội dung tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức như sau:

Ngày 03/4/2020: Thông báo nội dung ôn tập, thời gian, địa điểm sát hạch cho người được đề nghị tiếp nhận vào công chức trước khi tổ chức sát hạch. Ngày 15/4/2020: Hoàn thành việc chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất phòng tổ chức sát hạch.
Ngày 16/4/2020: 13 giờ 30, người được đề nghị tiếp nhận có mặt tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ (20 Huỳnh Thúc Kháng) để xem SBD, phòng sát hạch, nghe phổ biến quy chế, nộp lệ phí dự tuyển.
14 giờ 30 đến 16 giờ 30 tổ chức sát hạch.
Ngày 17/4/2020 đến 18/4/2020: Hoàn thiện văn bản báo cáo UBND Thành phố công nhận kết quả sát hạch theo quy định.

Nội dung tài liệu ôn tập để sát hạch: Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008, Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Chương trình 07-CTr/TU, ngày 26/4/2016, của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”; Chương trình số 08-CTr/TU, ngày 26/4/2016, của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ CB, CC, VC giai đoạn 2016-2020”.

Hình thức sát hạch: Người được đề nghị tiếp nhận phải thực hiện 01 bài viết theo yêu cầu của Hội đồng, thời gian 120 phút. Kết quả bài viết phải đạt từ 50 điểm trở lên mới được xem xét đề nghị tuyển dụng vào công chức.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t