Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực trồng trọt (15:38 04/04/2020)


HNP - Trong nội dung Công văn số 554/TTBVTV-HC ,ban hành ngày 01/4, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội yêu cầu các phòng, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật các quận, huyện, thị xã thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn nêu rõ, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 31/3/2020, của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội yêu các các phòng, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật trực thuộc thực hiện ngay việc phổ biến, quán triệt sâu rộng đến toàn thể CC, VC và người lao động trong đơn vị Chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, rà soát, bố trí công chức, viên chức và người lao động sử dụng CNTT làm việc tại nhà, từ ngày 01/4 đến 15/4/2020, chỉ những trường hợp thật sự cần thiết mới đến làm việc tại cơ quan như: Trực cơ quan, xử lý tài liệu mật, văn thư, bảo vệ, bộ phận một cửa theo hướng giảm tối đa số lượng người làm việc tại cơ quan. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị lập danh sách CC, VC và người lao động đến cơ quan làm việc, chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm  dịch Covid-19 do không chấp hành quy định phòng, chống dịch tại cơ sở và báo cáo danh sách cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ quan.

Các đơn vị trực thuộc Chi cục căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các nhiệm vụ cấp thiết tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo duy trì sản xuất nông nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay đang bước vào thời kỳ cao điểm chỉ đạo sản xuất, chăm sóc cây trồng, điều tra phát hiện, dự tính, dự báo chính xác các loại đối tượng sâu, bệnh không để có dịch bệnh xảy ra trên các loại cây trồng; chú ý đeo khẩu trang và đảm bảo cách ly tối thiểu 2m với những người tham gia sản xuất…


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t