Hỗ trợ 1.500 đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (16:26 03/04/2020)


HNP - Ngày 01/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 168/QĐ-LĐLĐ về việc hỗ trợ 1.500 đoàn viên Công đoàn thuộc doanh nghiệp SXKD, cơ sở giáo dục ngoài công lập bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cụ thể, từ nguồn Tài chính Công đoàn thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ 1.500 đoàn viên Công đoàn thuộc doanh nghiệp SXKD, cơ sở giáo dục ngoài công lập của 43 Công đoàn cấp trên cơ sở, bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

LĐLĐ thành phố giao các Công đoàn cấp trên cơ sở có hình thức phù hợp, trao kinh phí hỗ trợ bằng tiền đến 1.500 đoàn viên Công đoàn thuộc doanh nghiệp SXKD, cơ sở giáo dục ngoài công lập có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ trước ngày 15/4/2020, đúng nguyên tắc tài chính hiện hành.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t