Nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi (13:55 03/04/2020)


HNP - Sở NN&PTNT vừa phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội rà soát chính sách ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Hà Nội đã ưu tiên nguồn lực không nhỏ đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi Thủ đô. Nhờ vậy, đến nay, 100% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi của Thủ đô có đường xe ô tô đến trụ sở UBND xã được bê tông hóa hoặc cứng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, 100% các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi có hệ thống thủy lợi từng bước đáp ứng yêu cầu cơ bản của sản xuất và dân sinh; 100% số thôn có hệ thống điện đảm bảo nhu cầu sinh hoạt; 100% số hộ dân được sử dụng điện sinh hoạt và từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất; 100% số xã đã có điểm bưu điện; 100% các thôn có đường dây điện thoại, Internet đến thôn, đảm bảo nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số; 100% các xã vùng dân tộc miền núi có trạm y tế xã được đầu tư xây dựng kiên cố và được trang bị cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia về y tế, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu của nhân dân ở tuyến xã…

Đáng chú ý, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND, ngày 04/12/2019, về nội dung chi, mức chi xây dựng, quản lý, chuyên môn đối với dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn 14 xã khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc miền núi trên địa bàn thành phố. Trong đó quy định mức hỗ trợ con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và tập huấn kỹ thuật cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn 14 xã vùng dân tộc thiểu số - miền núi của thành phố.

Thông qua các chính sách hỗ trợ, cơ sở hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi Thủ đô đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới…


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật