Nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” năm 2020 (10:30 03/04/2020)


HNP - Ngày 27/3, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 38/TB-MTTQ-BTT, về tiến độ vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” năm 2020 (Tính đến ngày 25/3/2020).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Kế hoạch số 43/KH-MTTQ-BTT, ngày 4/2/2020, của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã triển khai vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020 đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thành phố.

Qua tổng hợp, đến ngày 25/3/2020, có 116 đầu mối đơn vị đã đăng ký ủng hộ với số tiền hơn 28,8 tỷ đồng, trong đó: Số tiền đã nộp về tài khoản Quỹ của thành phố là hơn 13,15 tỷ đồng; số tiền đã thu được đang chuyển về Quỹ thành phố là hơn 15,66 tỷ đồng.

Để kịp thời tổng hợp nguồn lực đợt vận động và báo cáo kết quả với Thường trực Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trân trọng đề nghị  các sở, ban, ngành thành phố (những đơn vị chưa triển khai vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”) tiếp tục vận động CB, CC, VC, người lao động tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các xã, phường, thị trấn, khu dân cư tham gia ủng hộ Quỹ; các đơn vị đạt kết quả thấp cần báo cáo với cấp ủy cùng cấp để lãnh đạo, chỉ đạo và có giải pháp cụ thể để tổ chức quyên góp ủng hộ Quỹ đạt kết quả cao theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Thành ủy.

Các tổ chức thành viên tiếp tục có hình thức đôn đốc, vận động các đơn vị được phân công, nhất là các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn triển khai còn chậm so với kế hoạch.

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương kịp thời chuyển số tiền vận động được về tài khoản Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố để tổng hợp báo cáo Thành ủy.

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn các tổ chức, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô đã tích cực tham gia vận động, ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020. Rất mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thành phố để cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020 đạt kết quả cao.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật