Quán triệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong ngành Nông nghiệp (07:44 03/04/2020)


HNP - Trong nội dung Công văn số 905/SNN-VP, ban hành ngày 01/4, Sở NN&PTNT Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn nêu rõ, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 31/3/2020, của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Sở NN&PTNT yêu cầu các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc Sở phổ biến, quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị Chỉ thị số 05/CT-UBND; rà soát bố trí cho CB, CC, VC và người lao động sử dụng CNTT làm việc tại nhà từ ngày 01/4 đến ngày 15/4/2020, chỉ những trường hợp cần thiết mới đến làm việc tại cơ quan, đơn vị như: Trực cơ quan, cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật, văn thư, bảo vệ, bộ phận “một cửa” theo hướng giảm tối đa số lượng người làm việc tại cơ quan, đơn vị.

Sở NN&PTNT cũng yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị lập danh sách CB, CC, VC và người lao động đến cơ quan, đơn vị làm việc, chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch Covid-19 do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại cơ sở; đồng thời báo cáo danh sách cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ quan về Sở NN&PTNT.

Các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các nhiệm vụ cấp thiết tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo duy trì sản xuất nông nghiệp, dịch vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp, các hoạt động phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy hải sản và đảm bảo công tác phòng, chống dịch gia súc, gia cầm, đeo khẩu trang và đảm bảo cự ly tối thiểu 2m với những người tham gia sản xuất.

Sở NN&PTNT cũng yêu cầu lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng bố trí thời gian để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Sở hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả vào thứ 6 hằng tuần và báo cáo kịp thời về Sở NN&PTNT những phát sinh để chỉ đạo kịp thời.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t