Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025 (16:19 02/04/2020)


HNP - Ngày 01/4, Liên đoàn Lao động thành phố ban hành Hướng dẫn số 06/HD-LĐLĐ về thông tin, tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2020 - 2025.

Theo hướng dẫn, trước Đại hội sẽ tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; các văn bản hượng dẫn, chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của Thủ đô gắn với kết quả của phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị của Thành phố giai đoạn 2015-2020, các công trình của các cơ quan, đơn vị chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp và hướng tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Giới thiệu và tuyên truyền các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các “Công dân Thủ đô ưu tú” giai đoạn 2015-2020, gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt, gương trong sách “Những bông hoa đẹp” tiêu biểu nhất trong 5 năm qua và kết quả phong trào thi đua yêu nước.

Tuyên truyền về Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp; một số cá nhân, tập thể thật tiêu biểu từ hội nghị các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, doanh 'nghiệp, đơn vị... trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện các CVĐ “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Trong thời gian diễn ra đại hội, tập trung tuyên truyền diễn biến và nội dung chính của Đại hội; giới thiệu, biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu là đại biểu của Đại hội, chú ý đại biểu là công nhân viên chức lao động. Chú trọng tuyên truyền các sáng kiến, kinh nghiệm hay, bài học quý, kinh nghiệm nổi bật của các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến, lao động giỏi lao động sáng tạo, công nhân giỏi Thủ đô, sáng kiến Thủ đô để học tập, làm theo, nhân rộng trên toàn Thành phố. Tuyên truyền kết quả nổi bật của phong trào thi đua yêu nước; công tác khen thưởng trên các lĩnh vực trong 5 năm qua, phương hướng và nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025.

Sau đại hội, tập trung tuyên truyền kết quả, thành công của Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, phổ biến các bài học kinh nghiệm được tổng kết từ thực tiễn; tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; cổ vũ phong trào học tập điển hình, thi đua cùng các điển hình ở các cấp công đoàn.

* Cùng ngày, LĐLĐ thành phố ban hành văn bản số 207/LĐLĐ về tiếp tục tham gia cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”, giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp công đoàn Thủ đô tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai sâu, rộng đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về nội dung cuộc thi theo Công văn số 422-CV/BDVTU ngày 08/11/2017 của Ban Dân vận Thành ủy “V/v triển khai cuộc thỉ báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”, giai đoạn 2017-2020”; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lập thành tích hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2020).

Chủ động tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực viết tin, bài về các điển hình “Dân vận khéo” để đăng trên webside của Liên đoàn Lao động Thành phố, địa phương, đơn vị; đồng thời, tăng cường cung cấp, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về công tác dân vận của Đảng cho các nhà báo, cộng tác viên, đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân biết, hiểu rõ để hoàn thiện tác phẩm tham dự cuộc thi và gửi đăng lên các cơ quan báo chí trước khi gửi về Ban Tổ chức cuộc thi.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật