Sở Giáo dục và Đào tạo: Giải quyết toàn bộ TTHC qua hình thức trực tuyến (16:18 02/04/2020)


HNP - Ngày 01/4, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 1037/TB-SGDĐT về đảm bảo an toàn cho người dân khi giải quyết các thủ tục hành chính trong thời gian dịch Covid-19.

Để đảm bảo an toàn, giữ gìn sức khỏe cho người dân, không phải đi lại khi giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo:

Từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các TTHC của cơ quan Sở GDĐT Hà Nội sẽ không nhận trực tiếp hồ sơ giao dịch của công dân, tổ chức liên quan đến các TTHC lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Công chức cơ quan Sở GDĐT làm việc bình thường tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các TTHC để tiếp nhận hồ sơ của người dân, tổ chức qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, mức độ 4 và giải đáp, tư vấn cho người dân những vấn đề liên quan đến TTHC qua số điện thoại (024).39421.429.

Các tổ chức, người dân đăng ký giải quyết TTHC bằng các thiết bị kết nối Internet; khuyến khích người dân, tổ chức đăng ký giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để được nhận kết quả tại nhà.

Toàn bộ hồ sơ đăng ký qua DVCTT mức độ 3 trong thời gian trên, tổ chức, người dân sẽ nhận kết quả vào 02 ngày (ngày 08/4/2020 và ngày 15/4/2020) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc Sở GDĐT Hà Nội (số 23a, Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Các hồ sơ đăng ký qua DVCTT mức độ 4, tổ chức, người dân sẽ nhận kết quả tại nhà do Bưu điện thực hiện. Thời gian nhận được kết quả là thời gian quy định tại TTHC cộng thêm 03 ngày.

Công chức Ban Tiếp công dân của Sở GDĐT tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức, người dân tại nhà qua số điện thoại đường dây nóng 0888.996.970.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t