Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid- 19 tại các công trường xây dựng trên địa bàn Thành phố (16:21 02/04/2020)


HNP - Ngày 01/4, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 2618/SXD-TTr về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/3/2020 của UBND Thành phố về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, tại các công trường xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã thông báo đến tất cả các Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn quản lý: Dừng mọi hoạt động thi công xây dựng công trình kể từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020; Tổ chức tổng vệ sinh, thu dọn công trường, phối hợp với các cơ quan y tế trong việc khử trùng trong phạm vi công trường và các khu vực lân cận, đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần phòng, chống dịch. Tổ chức cho cán bộ, công nhân nghỉ tại nhà hoặc tại công trường xây dựng trong khoảng thời gian trên; Phổ biến, quán triệt cán bộ, công nhân nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của các cơ quan y tế chức năng; Trường hợp phát hiện có công nhân, người lao động tại công trường bị bệnh, nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm hoặc trở về từ vùng có dịch cần kịp thời thông báo ngay cho cơ quan y tế cấp huyện, cấp xã để tổ chức giám sát sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời; Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cán bộ, công nhân lây nhiễm dịch do không chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch tại cơ sở.

Đồng thời, chỉ đạo Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Y tế, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra việc chấp hành dừng thi công tại tất cả các công trường, công trình xây dựng trên địa bàn quản lý; Xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng không nghiêm túc chấp hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/3/2020 của UBND Thành phố.

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các công trường xây dựng theo chỉ đạo của UBND Thành phố và theo khuyến cáo của các cơ quan y tế; Kịp thời báo cáo UBND Thành phố về các trường hợp phát hiện có công nhân, người lao động tại công trường bị bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, đồng thời gửi Sở Y tế, Sở Xây dựng để tổng hợp chung theo phạm vi quản lý nhà nước theo lĩnh vực ngành.

Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t