Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện (11:15 02/04/2020)


HNP - Ngày 01/4, Sở LĐTBXH có Văn bản số 1030/SLĐTBXH-PCTNXH về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện.

Theo đó, Sở yêu cầu cấp ủy, UBND xã, phường, thị trấn nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội phối hợp, hỗ trợ Đội tình nguyện hoạt động có hiệu quả. Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng chống tệ nạn xã hội nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cấp, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân.
 
Ban chỉ đạo 138 cấp xã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho Đội tình nguyện; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động; bố trí thời gian tham gia sinh hoạt Đội để chỉ đạo kịp thời những vấn đề phát sinh, vướng mắc; bố trí nguồn kinh phí địa phương duy trì hoạt động Đội tình nguyện và thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ phụ cấp cho Tình nguyện viên; thường xuyên củng cố, kiện toàn để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đội, bổ sung Tình nguyện viên đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định có trình độ, uy tín, sức khỏe và tâm huyết thay thế Tình nguyện viên quá tuổi, sức khỏe yếu không đáp ứng được yêu cầu công việc. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm hoạt động, tập huấn các kiến thức và kỹ năng về tiếp cận, tư vấn, tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục đối tượng mắc tệ nạn xã hội nhằm nâng cao năng lực công tác cho lực lượng Tình nguyện viên.
 
Đội tình nguyện tiếp tục thực hiện phong trào “TNV giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng”. Xây dựng chương trình hoạt động, sáng tạo nhiều hình thức hoạt động bám sát nội dung nhiệm vụ và các nội dung được hướng dẫn tập huấn, tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả. 
 
Tình nguyện viên bám sát nội dung nhiệm vụ, thực hiện chuyên đề “vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương nắm chắc di biến động người nghiện và người chưa có việc làm trên địa bàn phụ trách, lưu ý đến số thanh, thiếu niên hư để thường xuyên tiếp cận tuyên truyền tác hại của tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và trang bị các kỹ năng phòng tránh. Tăng cường tiếp cận tư vấn trực tiếp cho các gia đình có người nghiện ma túy, người quản lý sau cai nghiện và người có nguy cơ cao dễ mắc nghiện...

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật