Gần 9.000 tỷ đồng thực hiện chương trình giảm nghèo (13:53 03/04/2020)


HNP - Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, thành phố Hà Nội đã dành nguồn lực không nhỏ cho chương trình giảm nghèo.

Theo đó, tính đến đầu năm 2020, ngân sách thành phố Hà Nội đã bố trí gần 9.000 tỷ đồng để thực hiện chương trình giảm nghèo. Trong đó, trên 2.900 tỷ đồng thành phố ủy thác sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay các chương trình: Giải quyết việc làm, vay sản xuất kinh doanh, dịch vụ, vay xây dựng nhà ở, xây dựng nông thôn mới...

Thành phố cũng đã bố trí gần 5.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách cho người nghèo, hộ nghèo, trong đó: 683,1 tỷ đồng đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo; 4.000 tỷ đồng chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng; gần 98 tỷ đồng hỗ trợ tiền điện; trên 33 tỷ đồng miễn, giảm học phí cho học sinh có cha mẹ thuộc hộ nghèo, cận nghèo; trên 15 tỷ đồng trợ cấp cho người già yếu, ốm đau không có khả năng lao động thoát nghèo; trên 26,7 tỷ đồng hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo cô đơn, mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật đặc biệt nặng mà trong hộ không có người còn khả năng lao động; trên 52,3 tỷ đồng quà tết cho hộ nghèo và nhiều nội dung khác. Qua rà soát, tính đến đầu năm 2020, thành phố đầu tư 1.050 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng các xã dân tộc, miền núi.

Ngoài nguồn ngân sách, năm 2018 UBND thành phố vận động các doanh nghiệp hỗ trợ trên 50 tỷ đồng để xây, sửa nhà ở xuống cấp cho hộ nghèo. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã vận động được trên 21 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”; cấp huyện và cấp xã vận động được 164,7 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo.

Nhìn chung, thành phố đã bố trí đủ nguồn lực để triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo đã ban hành nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế, đảm bảo hoàn thành mục tiêu của chương trình. Cùng với đó, tăng cường lồng ghép, kết hợp chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với chương trình giảm nghèo. Bổ sung các nguồn vốn vay như vốn vay giải quyết việc làm, vay hỗ trợ sản xuất, vay xuất khẩu lao động..., định mức vay cho mỗi hộ được tăng lên để mở rộng sản xuất, thu hút lao động, tăng thu nhập phát triển kinh tế gia đình…


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật