Dừng các hoạt động hội họp, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (12:49 01/04/2020)


HNP - Ngày 27/3, Sở Ngoại vụ đã ban hành Công văn số 501/NV-LT về phối hợp thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 và công tác triển khai tổ chức và quản lý hội nghị hội thảo quốc tế theo Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Để đồng hành với Chính phủ, Chính quyền Thành phố và chung tay cùng cộng đồng triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời, để phổ biến triển khai Quyết định mới ban hành của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác tổ chức, quản lý hội thảo, hội nghị quốc tế tại Việt Nam; Sở Ngoại vụ đề nghị các Doanh nghiệp phối hợp thực hiện:

Quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; trong đó, có chỉ đạo áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 0 giờ ngày 28/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020; yêu cầu dừng các hoạt động hội họp, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng thuộc phạm vi hoạt động tại cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Đề nghị các Doanh nghiệp phối hợp thực hiện nội dung liên quan tại Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg, ngày 21/02/2020, của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 15/4/2020); đồng thời, phối hợp thông tin đến các tổ chức, đơn vị thuê hội trường, phòng họp, địa điểm thuộc phạm vi cơ sở kinh doanh của Quý doanh nghiệp để tổ chức sự kiện hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố cần liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục cấp phép trước khi tổ chức tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế theo đúng quy định của Chính phủ.

Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật