Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh Covid-19 dành cho người điều khiển và hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng (12:48 01/04/2020)


HNP - Ngày 27/3, Sở Y tế ban hành Công văn số 1357/SYT-NVY về khuyến cáo phòng chống dịch bệnh Covid-19 dành cho người điều khiển và hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Thực hiện Công văn số 1357/BYT-MT ngày 18/3/2020 của Bộ Y tế về việc khuyến cáo phòng chống dịch bệnh Covid-19 dành cho người điều khiển và hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng; Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội, Sở Y tế đề nghị Sở Giao thông vận tải Hà Nội phối hợp với Sở Y tế (giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội làm thường trực) trong việc hướng dẫn các cơ sở quản lý vận tải triển khai cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng và cho hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng theo đúng khuyến cáo tại Công văn số 1357/BYT-MT.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị у tế trên địa bàn tổ chức phổ biến nội dung khuyến cáo cho người điều khiển và hành khách sử dụng các phương tiện giao thông công cộng thực hiện đúng khuyến cáo tại Công văn số 1357/ВYT-MT. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội phối hợp với các đơn vị phòng ban của Sở Giao thông vận tải trong việc hướng dẫn các cơ sở quản lý vận tải triển khai cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng và cho hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng theo đúng khuyến cáo tại Công văn số 1357/ВYТ-МТ.

Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã hướng dẫn các cơ sở quản lý vận tải trên địa bàn thực hiện theo đúng khuyến cáo tại Công văn sổ 1357/BYT-MT ngày 18/3/2020 của Bộ Y tế; Tuyên truyền cho người dân trên địa bàn khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng thực hiện theo đúng khuyến cáo tại Công văn số 1357/BYT-MT.

Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật