Hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 (10:34 29/03/2020)


HNP - Ngày 24/3, Liên ngành Bảo hiểm xã hội thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính Hà Nội có Hướng dẫn liên ngành số 882/HDLN về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, Liên ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố - Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Sở Tài chính hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 như sau:

Đối tượng áp dụng: Người sử dụng lao động được quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó, số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên; hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất) theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; các khoản 1,2,3,4 Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, ngày 11/11/2015, của Chính phủ và Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 29/12/2015, của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Thời gian áp dụng kể từ tháng doanh nghiệp đề nghị và nộp hồ sơ đầy đủ với cơ quan BHXH đến tháng 06/2020. Trong trường hợp đến hết tháng 06/2020, dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị thì BHXH thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo UBND thành phố gửi BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12/2020.


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật