Rà soát số lượng, cơ cấu và cử công chức nâng ngạch công chức chuyên ngành hành chính năm 2020 (20:09 26/03/2020)


HNP - Ngày 20/3, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 705/SNV-CCVC về viêc báo cáo cơ cấu, số lượng, xác định nhu cầu và cử công chức nâng ngạch công chức chuyên ngành hành chính năm 2020.

Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo thực trạng hiện có về số lượng, cơ cấu ngạch nhu cầu bố trí công chức chuyên ngành hành chính năm 2020 trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc UBND Thành phố quản lý, trên cơ sở biên chế được giao năm 2020 và Đề án vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ, UBND Thành phố phê duyệt.

Rà soát, lập hồ sơ, danh sách cử công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức hành chính năm 2020 (từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính, từ cán sự lên chuyên viên), theo đúng quy định của pháp luật. Để thực hiện các nội dung công việc trên, Sở Nội vụ hướng dẫn cụ thể như sau:

Thực hiện Công văn số 4015/BNV-CCVC, ngày 22/8/2019, của Bộ Nội vụ về việc báo cáo cơ cấu, số lượng và nhu cầu nâng ngạch công chức chuyên ngành hành chính năm 2019; theo chỉ đạo của UBND Thành phố, căn cứ đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Nội vụ đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố thực hiện rà soát, tổng hợp, trình UBND Thành phố có Công văn số 4871/SNV-NC, ngày 31/10/2019, báo cáo Bộ Nội vụ về cơ cấu, số lượng và nhu cầu bố trí công chức chuyên ngành hành chính năm 2019. Trên cơ sở đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung nhu cầu bố trí công chức chuyên ngành hành chính năm 2020 theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt (nếu có thay đổi so với thời điểm báo cáo năm 2019, đã được UBND Thành phố tổng hợp báo cáo tại Công văn số 4871/SNV-NC).

Thời gian, địa điểm tiếp nhận văn bản, hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức hành chính năm 2020:

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 01/4/2020 đến 17 giờ, ngày 29/4/2020 (giờ hành chính các ngày làm việc, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần).

Địa điểm: Các cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC Sở Nội vụ thành phố Hà Nội (địa chỉ số 18B, phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật