Nhiều người dân được thụ hưởng nước sạch, vệ sinh nông thôn (20:11 26/03/2020)


HNP - Ngày 26/3, Sở NN&PTNT có Báo cáo số 94/BC-SNN, về kết quả thực hiện Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng, do Ngân hàng Thế giới tài trợ, triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2019.

Theo đó, hợp phần I (Cải thiện điều kiện cấp nước), đến hết năm 2019 đã có 67.285/60.000 đấu nối mới được lắp đặt cấp nước cho người dân, đạt 112,14% kế hoạch giao; số người được hưởng lợi từ các công trình cấp nước bền vững là 147.839/132.250 người, đạt 111,79% kế hoạch. Trên địa bàn thành phố đã thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thành toàn bộ 6 trạm cấp nước sử dụng vốn Ngân hàng Thế giới trong Chương trình. Hiện nay, Sở NN&PTNT đang tạm quản lý và vận hành các công trình cấp nước này.

Đối với hợp phần II (Cải thiện điều kiện vệ sinh), trên địa bàn thành phố đã xây dựng mới vào hoàn thành 23.458/20.180 nhà tiêu hợp vệ sinh từ năm 2017, đạt 112,24% so với kế hoạch; 243.084/198.360 người được hưởng lợi từ xã vệ sinh toàn xã  từ năm 2017, đạt 122,55% kế hoạch. Có 13 xã trên địa bàn thành phố đạt vệ sinh toàn xã mà trường học và trạm y tế duy trì được tình trạng vệ sinh.

Đối hợp phần III (Hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực truyền thông, giám sát đánh giá thực hiện Chương trình): Hằng năm, các đơn vị tham gia thực hiện Chương trình đã phối hợp với UBND các huyện tổ chức các buổi truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về chương trình. Thông qua các buổi truyền thông, người dân đã hiểu rõ được lợi ích của việc dùng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Qua đó, vận động các hộ gia đình xung quanh tích cực đấu nối, vệ sinh môi trường xung quanh và bảo vệ công trình cấp nước được xây dựng trên địa bàn xã…

Theo Sở NN&PTNT, lũy kế đến hết năm 2019, tổng nguồn vốn Chương trình triển khai trên địa bàn thành phố nhận được là gần 499,3 tỷ đồng, cụ thể: Nguồn vốn Ngân hàng Thế giới cấp gần 461,6 tỷ đồng; nguồn vốn cấp phát gần 304,9 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách thành phố vay lại gần 1442 tỷ đồng; nguồn vốn sự nghiệp 12,5 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách thành phố cấp (dành cho công tác giải phóng mặt bằng) hơn 11,5 tỷ đồng; nguồn vốn dân đóng góp (10% tổng mức đầu tư theo quy định) gần 26,2 tỷ đồng. Tổng giá trị giải ngân hết năm 2019 là hơn 490 tỷ đồng.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật