Triển khai mô hình hệ thống cảnh báo nhanh về An toàn thực phẩm ngành Y tế Hà Nội năm 2020 (21:31 25/03/2020)


HNP - Ngày 20/3, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 1192/KH-ATTP về triển khai mô hình hệ thống cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm ngành Y tế Hà Nội năm 2020.

Kế hoạch nhằm mục tiêu xây dựng và duy trì tổ chức hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP ngành Y tế trên địa bàn toàn Thành phố); Tiếp nhận, xử lý thông tin, đưa ra biện pháp quản lý cảnh báo nhanh về ATTP thuộc ngành Y tế quản lý trên địa bàn Thành phố.

Sở Y tế đề ra chỉ tiêu: Các điểm cảnh báo ATTP từ Thành phố xuống quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn có quyết định thành lập hệ thống cảnh báo nhanh, phân công cụ thể cán bộ phụ trách tiếp nhận thông tin và được kết nối hoạt động với điểm cảnh báo Trung tâm; Cán bộ quản lý ATTP cấp Thành phố, quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn tham gia hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP được bồi dưỡng kiến thức về cảnh báo nhanh ATTP.

Thông tin cảnh báo về ATTP, sự cố khẩn cấp về ATTP theo phân cấp quản lý, xử lý kịp thời trong vòng 24h khi nhận được tin, cảnh báo nhanh cho cộng đồng; Các đơn vị đầu mối có trách nhiệm quản lý về ATTP của ngành Y tế tổ chức kiểm tra giám sát chất lượng nhóm thực phẩm trên địa bàn Thành phố theo phân cấp.

Để triển khai thực hiện, Sở Y tế sẽ xây dựng, duy trì tổ chức hệ thống/bộ máy cảnh báo nhanh về ATTP trên địa bàn toàn Thành phố ngành Y tế với 3 cấp: Thành phố; quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn, có quyết định thành lập điểm cảnh báo, phân công cụ thể cho tổ chức, cá nhân tiếp nhận thông tin. Triển khai thực tế, mấu chốt trong đó là: Điểm cảnh báo Trung tâm và điểm cảnh báo cấp 1 về ATTP ngành Y tế quản lý (cấp Thành phố) tại Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) để tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin, cảnh báo về sự cố ATTP ở cấp Thành phố ngành Y tế quản lý.
 
Điểm cảnh báo ATTP cấp 2 (quận, huyện, thị xã): Tổ chức điểm cảnh báo cấp 2 tại các quận, huyện, thị xã để tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin, cảnh báo, các sự cố về ATTP ngành Y tế quản lý, đầu mối là Phòng Y tế. Điểm cảnh báo cấp 3 (xã, phường, thị trấn): Đầu mối là Trạm Y tế.

Đồng thời, kiện toàn, nâng cao năng lực và xây dựng hoạt động các điểm cảnh báo nhanh sự cố về ATTP ngành Y tế quản lý. Tăng cường tuyên truyền cho người dân và các hội đoàn thể trên địa bàn về hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP tại địa phương. Tăng cường xử lý các cơ sở vi phạm các quy định về ATTP tại tuyến cơ sở.

Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật