Hà Nội: Không còn tình trạng nợ đọng xây dựng nông thôn mới (11:26 24/03/2020)


HNP - Sở NN&PTNT Hà Nội vừa rà soát công tác huy động nguồn lực, quản lý và sử dụng nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Theo Sở NN&PTNT, tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM từ năm đầu năm 2016 đến hết năm 2019 là 44.717 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương 46 tỷ đồng; ngân sách thành phố 16.225,4 tỷ đồng (hỗ trợ trực tiếp là 5.946,9 tỷ đồng; hỗ trợ theo chương trình lồng ghép là 10.278,5 tỷ đồng); ngân sách huyện 22.933,3 tỷ đồng; ngân sách xã 1.280,6 tỷ đồng. Ngoài ra, vốn huy động ngoài ngân sách nhà nước là 4.231,7 tỷ đồng, trong đó, đóng góp của nhân dân (bằng ngày công lao động trực tiếp, hiến đất làm các công trình công cộng...) là 1.913 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp, hợp tác xã là 1.700,3 tỷ đồng; các nguồn vốn khác là 618,5 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2016-2020, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội rất quan tâm đến lĩnh vực phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân. Do đó, hằng năm, HĐND thành phố và các huyện, thị xã, các xã đã bố trí ngân sách năm sau cao hơn năm trước, đồng thời, vận động tuyên truyền các tổ chức, cá nhân đóng góp ủng hộ xây dựng NTM. Việc quản lý và sử dụng kinh phí được phân bổ trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM được các cấp, ngành thực hiện bảo đảm theo đúng quy định, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Đến nay, trên địa bàn thành phố không còn tình trạng nợ đọng xây dựng NTM.

Sở NN&PTNT cho biết, về dự kiến nguồn lực và khả năng huy động nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 là 89.000 tỷ đồng. Trong đó vốn lồng ghép của thành phố là 25.000 tỷ đồng, ngân sách thành phố hỗ trợ trực tiếp là 20.000 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện là 30.000 tỷ đồng, ngân sách cấp xã 2.000 tỷ đồng, vốn huy động ngoài ngân sách là 12.000 tỷ đồng.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật