Hà Nội: Không còn nhà tạm, dột nát, xuống cấp nghiêm trọng (15:20 24/03/2020)


HNP - Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội vừa rà soát nhóm tiêu chí về quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội cho biết, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội, đến nay, các huyện, thị xã đã chỉ đạo các xã tập trung rà soát điều chỉnh quy hoạch chung các xã, xây dựng quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn và trung tâm xã với tỷ lệ 1/500 theo quy định. Trên cơ sở kế hoạch, UBND thành phố đã bố trí vốn cho các huyện, thị xã rà soát điều chỉnh quy hoạch chung xã (341 xã), quy hoạch xây dựng trung tâm xã 1/500 với 373 xã và quy hoạch điểm dân cư nông thôn 1/500 với 354 xã. Hiện nay, các huyện, thị xã đang tích cực đẩy mạnh triển khai thực hiện.

Đối với nhóm tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng, các huyện, thị xã và các xã đã tích cực triển khai thực hiện cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Đến nay tiêu chí giao thông có 384 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí về giao thông, còn 2 xã chưa đạt. Tương tự, tiêu chỉ thủy lợi, đến nay có 384/386 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí về thủy lợi, phấn đấu đến năm 2020 đạt 100% số xã trên địa bàn thành phố đạt và cơ bản đạt tiêu chí thủy lợi. Tiêu chí điện, đến nay, 100% số xã đạt tiêu chí, hệ thống cung cấp điện nông thôn thành phố đã cơ bản ổn định, lưới điện đã được tăng cường đầu tư cải tạo nâng cấp, cơ bản đảm bảo cung cấp điện an toàn, đáp ứng nhu cầu cấp điện sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; chất lượng điện năng được cải thiện, tổn thất điện năng ngày càng giảm…

Liên quan đến tiêu chí trường học, nhiều trường học được xây dựng mới đồng bộ, đặc biệt là trang thiết bị dạy học, các phòng bộ môn đã được trang bị đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đạt tiêu chuẩn trường học đạt chuẩn quốc gia. Hệ thống trường học trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh. Cơ sở vật chất được đầu tư, trang bị đáp ứng nhu cầu dạy học và hoạt động của các trường học. Chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được giữ vững, thành tích giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà ở khu vực nông thôn được nâng lên rõ rệt. Kết quả rà soát, đến nay, có 352/386 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí trường học.

Đáng chú ý, với tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, trên địa bàn thành phố hiện có 143/584 nhà văn hóa cấp xã (đạt 24,5%). 100% xã đã hoàn thiện quy hoạch xây dựng trung tâm văn hóa, thể thao xã. Có 2.330/2.528 thôn, làng có nhà văn hoá (đạt 92,2%). Đến nay, có 375 xã đạt và cơ bản đạt, còn 11 xã chưa đạt.

Về tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tại khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố ngoài 287 chợ nông thôn còn có các siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi và các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Do đó, đến nay có 359 xã đạt và cơ bản đạt, còn 27 xã chưa đạt.

Ông Nguyễn Văn Chí cho rằng, nổi bật trong nhóm tiêu về xây dựng cơ sở hạ tầng là tiêu chí thông tin và truyền thông. Đến nay, 100% số xã có điểm phục vụ bưu chính, trong đó có 354 điểm bưu điện văn hóa xã, các xã còn lại đã thiết lập điểm phục vụ bưu chính tại trụ sở UBND xã, đáp ứng các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất và dịch vụ. 100% các xã có dịch vụ viễn thông, internet đến các thôn. Hạ tầng băng rộng (mạng cáp quang, mạng thông tin di động 3G, 4G) phát triển rộng khắp, đáp ứng công tác triển khai các dịch vụ viễn thông, internet phục vụ nhu cầu sử dụng của nhân dân và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. 100% các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện, thị xã có điểm phục vụ viễn thông công cộng đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ điện thoại và dịch vụ truy cập internet. Dịch vụ viễn thông, internet trên địa bàn các xã đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quỵ định. Các huyện, thị xã đầu tư đồng bộ hệ thống đài truyền thanh xã và hệ thống loa các thôn, đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền thông suốt, kịp thời trên địa bàn. Kết quả rà soát, đến nay có 100% xã đạt tiêu chí về thông tin và truyền thông.

Một kết quả nữa cũng đáng ghi nhận đó là tiêu chí nhà ở dân cư. Trước khi thực hiện chương trình, trên địa bàn huyện, thị xã vẫn còn nhà ở dân cư tạm, dột nát, xuống cấp, tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ của một số hộ gia đình chưa đảm bảo vệ sinh chuồng trại... Thực hiện tiêu chí nhà ở nông thôn, thành phố đã tập trung chỉ đạo các huyện, thị xã khuyến khích nhân dân đầu tư xây dựng nhà ở đạt quy chuẩn của Bộ Xây dựng, đồng thời tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cùng với nhà nước xây dựng nhà tình nghĩa, nhà cho người nghèo, cận nghèo. Hiện nay, thành phố không còn nhà tạm, dột nát, xuống cấp nghiêm trọng. Kết quả rà soát, đến nay, 100% xã đạt tiêu chí.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật