100% xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới (15:23 24/03/2020)


HNP - Sở NN&PTNT Hà Nội vừa rà soát nhóm tiêu chí về phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố.

Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, về tiêu chí thu nhập trong nhóm tiêu chí về phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới, đến nay thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 của Hà Nội đạt 51,5 triệu đồng/người/năm. Qua rà soát, đến nay có 367 xã đạt và cơ bản đạt, còn 23 xã chưa đạt.

Tương tự, tiêu chí hộ nghèo, từ năm 2016 đến nay, thành phố tập trung hỗ trợ xây sửa nhà ở cho trên 8.000 người có công với cách mạng trong năm 2017 và 4.166 nhà ở cho hộ nghèo khu vực nông thôn trong năm 2018. Kết quả tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 5,43% (đầu năm 2016) xuống còn 0,69% (cuối năm 2019). Đến nay, thành phố có 378/386 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí hộ nghèo, còn 10 xã chưa đạt.

Tiêu chí lao động có việc làm, tỷ lệ thất nghiệp chung của Hà Nội năm 2019 chỉ còn 1,7%. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên là 98,3% vượt mục tiêu đề ra đến hết năm 2020 (đạt 95%). Đến nay, thành phố có 385 xã đạt và cơ bản đạt. Còn 1 xã Ba Vì của huyện Ba Vì chưa đạt.

Đáng chú ý, về tiêu chí tổ chức sản xuất: Hiện nay, Hà Nội hiện có 1.138 hợp tác xã (HTX), trong đó có 1.053 HTX đang hoạt động, gồm: 645 HTX tổng hợp, 314 HTX trồng trọt, 59 HTX chăn nuôi, 32 HTX thủy sản, 2 HTX lâm nghiệp và 1 HTX nước sạch nông thôn. Sự hợp tác, liên kết giữa các HTX với nhau và với các thành phần kinh tế khác ngày càng được coi trọng. Nhiều mô hình liên doanh, liên kết được xây dựng và phát triển. Hình thức, nội dung liên kết, hợp tác đa dạng hơn như: cung ứng vật tư, nguyên liệu cho sản xuất, giống cây trồng vật nuôi, sản phẩm hàng hoá, tạo vùng nguyên liệu tập trung cho các nhà máy của các HTX nông nghiệp; liên kết ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất; liên kết tiêu thụ sản phẩm, nông sản cho các hộ thành viên.

Nhiều HTX trên địa bàn các huyện đã chủ động phối hợp, liên kết với các doanh nghiệp giống - vật tư nông nghiệp của Trung ương và tại các tỉnh, thành phố trong nước để cung cấp giống, vật tư nông nghiệp cho các hộ nông dân; liên kết với các doanh nghiệp sản xuất sữa, chè trong việc tiêu thụ và chế biển sản phẩm của thành viên HTX. Các HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ở làng nghề đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp trong việc cung cấp nguyên liệu, vật tư sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ở trong nước và xuất khẩu.

Còn về phát triển kinh tế trang trại, hiện nay, trên địa bàn thành phố có 2.912 trang trại, gồm: 2.075 trang trại chăn nuôi, 454 trang trại tổng hợp, 198 trang trại nuôi trồng thủy sản, 184 trang trại trồng trọt, 1 trang trại lâm nghiệp. Hiệu quả sản xuất của trang trại ngày càng tăng và tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn thành phố. Việc tập trung phát triển kinh tế trang trại góp phần tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tạo ra nhiều nông sản phẩm chất lượng, giá trị cho thị trường, chất lượng quản lý sản phẩm từ các trang trại được nâng lên, nhiều trang trại đã kết hợp với phát triển dịch vụ du lịch sinh thái nhằm thu hút khách du lịch, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tạo lá phổi xanh cho thành phố... Đây là loại hình kinh tế sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có, nhất là nguồn lực lao động, đất đai, vốn.

Do tập trung thúc đẩy phát triển nông nghiệp, hợp tác xã, nhất là phát triển kinh tế trang trại, đến nay, trên địa bàn thành phố có 386 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí về tổ chức sản xuất.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật