Thực hiện nghiêm các quy chuẩn về tự công bố sản phẩm (13:06 14/02/2020)


HNP - Đây là yêu cầu trong Kế hoạch số 12/KH-SNN của Sở NN&PTNT Hà Nội, ban hành ngày 13/02, về nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động tự công bố sản phẩm thực phẩm nông sản trên địa bàn thành phố năm 2020.

Theo đó, Sở NN&PTNT sẽ tập trung khảo sát, đánh giá những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong thực hiện hoạt động tự công bố theo quy định. Hướng dẫn kiến thức về bảo đảm ATTP tới người sản xuất, kinh doanh nông sản; Hướng dẫn người tiêu dùng, hệ thống phân phối, tiêu thụ nhận diện, lựa chọn sản phẩm an toàn; Tiếp nhận tự công bố sản phẩm chế biến nông sản bao gói sẵn theo đúng phân công, phân cấp.

Sở NN&PTNT cũng tập trung phát triển phần mềm Hệ thống tự công bố sản phẩm nông sản trên địa bàn thành phố nhằm phục vụ công tác quản lý, minh bạch thông tin các nội dung công bố về chỉ tiêu chất lượng, ATTP của cơ sở sản xuất cho người tiêu dùng biết, giám sát. Tăng cường giám sát, lấy mẫu chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản theo phân công, phân cấp của UBND thành phố.

Đồng thời, thanh kiểm tra, hậu kiểm tự công bố các sản phẩm nông lâm thủy sản, tập trung vào các sản phẩm, cơ sở có nguy cơ mất ATTP cao, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng những sản phẩm vi phạm để người tiêu dùng biết và xử lý nghiêm những đơn vị vi phạm theo quy định… Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ATTP, tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát chất lượng, ATTP sản phẩm thực phẩm nông sản chế biến bao gói sẵn lưu thông trên thị trường. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và sức khỏe, niềm tin của người tiêu dùng; người tiêu dùng được cung cấp thông tin về điều kiện đảm bảo ATTP, các tiêu chuẩn, quy chuẩn mà cơ sở tự công bố để phát huy quyền giám sát, kiểm tra.

Để làm tốt nhiệm vụ trên, Sở NN&PTNT yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện theo đúng các quy định; xây dựng hướng dẫn quy định tạm thời quản lý tự công bố sản phẩm nông sản đã qua chế biến bao gói sẵn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đánh giá, đề xuất giải pháp nâng cao hoạt động quản lý tự công bố trong thời gian tới.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật