Triển khai Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2020 trên địa bàn Thành phố (13:07 14/02/2020)


HNP - Ngày 11/02, Sở LĐTB&XH ban hành Kế hoạch số 363/KH-SLĐTBXH về việc triển khai thực hiện Tiểu Đề án 2 - Đề án 3 Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2020.

Theo đó, Sở đặt mục tiêu tổ chức 14 hội nghị tuyên truyền các kiến thức về phòng, chống mua bán người cho cán bộ và nhân dân tại các địa bàn trọng điểm, tập trung vào độ tuổi từ 14 - 60, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em; tạo điều kiện để họ tiếp cận các thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người, nâng cao ý thức tự phòng tránh để không trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.
 
Tổ chức 02 buổi tập huấn kiến thức, kỹ năng trong công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về cho đội ngũ cán bộ cơ sở và tình nguyện viên. Phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; 100% các trường hợp tiếp nhận được tiến hành các thủ tục hỗ trợ theo quy định của pháp luật.
 
Tham mưu HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết thực hiện Thông tư 84/2019/TT-BTC, ngày 27/11/2019, của Bộ Tài chính Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.
 
Tổ chức tiếp nhận, bố trí nơi lưu trú và thực hiện chế độ hỗ trợ cho nạn nhân tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định; chuyển tuyến hỗ trợ nạn nhân và phối hợp với các cơ quan có liên quan đưa nạn nhân về nơi cư trú. Rà soát, thống kê số nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn thành phố Hà Nội để tiếp cận và hỗ trợ chế độ theo quy định, tổ chức tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe, dạy nghề, giải quyết việc làm nhằm nâng cao nhận thức, xóa bỏ mặc cảm tạo điều kiện cho nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng.
 
Tổ chức các Hội nghị, khóa tập huấn tuyên truyền phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người và các kiến thức, kỹ năng trong công tác hỗ trợ nạn nhân cán bộ, người dân tại 14 xã, phường thuộc các quận, huyện trên địa bàn Thành phố. Quản lý tốt hoạt động xuất khẩu lao động, không để tội phạm lợi dụng việc xuất khẩu lao động, dịch vụ văn hóa, du lịch để lừa phụ nữ, trẻ em bóc lột tình dục và lao động cưỡng bức.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật