Xử lý 17 trường hợp vi phạm pháp luật đê điều (20:36 24/01/2020)


HNP - Đây là kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đê điều của cơ quan chức năng, trong tháng 01/2020, trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội, trong tháng 1/2020, trên địa bàn thành phố phát sinh 04 vụ vi phạm pháp luật về đê điều. Ngay khi phát hiện vi phạm, các hạt quản lý đê thuộc Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội đã lập biên bản vi phạm và yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật về đê điều đối với các vụ vi phạm nêu trên và gửi tới chính quyền cơ sở để xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, số vụ vi phạm trong tháng chưa xử lý được vụ vi phạm nào; số vi phạm được xử lý là 17 vụ vi phạm từ các năm trước.

Thời gian tới, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội sẽ tham mưu Sở NN&PTNT thành lập Tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chỉ đạo về xử lý vi phạm pháp luật về đê điều. Lãnh đạo Chi cục sẽ tiếp tục chỉ đạo các hạt quản lý đê thuộc địa bàn phụ trách tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác xử lý vi phạm pháp luật về đê điều theo quy định; tham mưu bổ sung tại Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 7/11/2016 của UBND thành phố ban hành “Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố”...

Các hạt quản lý đê thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng chuyên trách quản lý đê trong công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, kiến nghị xử lý và giám sát quá trình xử lý vi phạm về lĩnh vực đê điều theo quy định của Luật Đê điều, Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ, Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 của UBND thành phố ban hành “Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố”.

Cùng với đó, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan thiết lập hồ sơ vi phạm; tuân thủ yêu cầu về thành phần, trình tự, thời hạn và biểu mẫu quy định; triển khai lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đê điều theo thẩm quyền; đồng thời, thực hiện việc theo dõi, giám sát xử lý, quản lý, lưu trữ, tổng hợp, báo cáo vi phạm theo chỉ đạo của Sở NN&PTNT…


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật