Đấy nhanh tiến độ đầu tư, cải tạo, xây dựng các khu tập thể cũ, xuống cấp nguy hiểm (20:34 24/01/2020)


HNP - Ngày 17/01, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 602/SXD-PTĐT về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 5661/UBND-NC ngày 23/12/2019 về triển khai Thông báo số 2377-TB/TU ngày 06/12/2019 của Thành ủy Hà Nội về việc tổ chức thực hiện chương trình số 05-CTr/TU, trong đó có nội dung đấy nhanh tiến độ đầu tư, cải tạo, xây dựng các khu tập thể cũ, xuống cấp nguy hiểm trên địa bàn.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn (kể cả các khu tập thể cũ, xuống cấp nguy hiểm); Rà soát, lập danh mục, phân loại các chung cư cũ theo cấp độ quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Nghị định số 101/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Làm rõ cấp độ và năm các nhà chung cư cũ đã kiểm định (nếu có; các cấp độ A,B,C,D) gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Thành phố. Đối với các nhà chung cư cũ chưa được kiểm định thì chủ động liên hệ với Sở Xây dựng Hà Nội (thông qua Chi cục Giám định xây dựng) để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Thực hiện bảo trì sửa chữa theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014; Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Quy định của UBND Thành phố Hà Nội Quy định chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố về quản lý, sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm gia cố, bảo dưỡng, sửa chữa công trình đảm bảo an toàn cho các chủ sở hữu, sử dụng nhà chung cư theo quy định.

Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật